Arendalsuka: BÆREKRAFT OG KOMMUNIKASJON: SAMARBEID MELLOM ORGANISASJONER

Hvordan kommuniserer vi det komplekse begrepet bærekraft? Vi diskuterer dette og viser eksempler fra våre partnere

Det finnes svært mange ulike organisasjoner som arbeider for et grønnere samfunn, og næringslivet har etter hvert kommet minst like sterkt. 

Norges klimamål er ikke nok, og flere av våre fylker, byer og kommuner er langt mer ambisiøse. Derfor har vi også laget en samlet oversikt over målsetninger og omstillingstempo på Klimakartet.no.

Men hvordan kan organisasjoner og næringsliv samarbeid om klima- og miljøspørsmål når fokuset så ofte er ulikt? Kommunikasjon mellom organisasjoner og næringsliv er vanskelig - og i alle fall når det haster!

Vi tar samtalen og debatten!

Tid 16. aug 2021 kl. 14.00 - 15.00
Klimafokus Klimakommunikasjon eksternt
Sted
Torvgata 7, Arendal
Se kart 
Aktivitet berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)