Arendalsuka: KOMMUNENS GRØNNE SUPERMUSKEL: INNKJØP SOM FREMMER SIRKULÆRØKONOMI

Hvert år gjør kommuner og fylkeskommuner innkjøp for nærmere 246 milliarder kroner. Innkjøpsmuskelen kan være et effektivt verktøy til å fremme grønn omstilling i næringslivet.

Kommunene har en sentral plass i regjeringens strategi for sirkulærøkonomi, og snart kommer også handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser.

  • Hva er kommunenes rolle i overgangen til sirkulær økonomi?
  • Hvordan kan kommuner bruke sine innkjøp til å fremme grønn omstilling i praksis?
  • Hvordan vil regjeringen legge til rette for grønne innkjøp i kommunene?

Vi går fra de politiske visjonene til konkrete verktøy for hvordan kommuner kan fremme sirkulær økonomi.

 

Medvirkende:

  • Maren Hersleth Holsen, Statssekretær, Klima- og miljødepartementet
  • Marit Holter-Sørensen, Avdelingsleder, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Ann Kristin Ytreberg, Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn
  • Kjetil Bjrøklund, Fagleder klima, KS
  • Anette K. Stave Severinsen, Leder, Klimapartnere Agder
  • Roy Akselsen, Prosjektansvarlig for klimavennlige anskaffelser kommunalt innkjøpsnettverk, Evje og Hornnes kommune
Tid 19. aug 2021 kl. 10.00 - 11.15
Arrangør Klimapartnere, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, KS
Klimafokus Innføre sirkulære verdikjeder Klimakommunikasjon eksternt
Sted
Clarion Hotel Tyholmen, Arendal. Sal A.
Se kart 
Aktivitet berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)