Klimarisiko: Slik kan kommunene investere for nullutslipp og forebygge tap

KBN og Norsk klimastiftelse inviterer til et timelangt webinar med tema klimarisiko og kommunale investeringer.

Strengere klimapolitikk og energiomstillingen kan få store økonomiske følger for de kommuner som ikke er forberedt. Stadig strengere krav og rammevilkår som skal sikre at vi når klimamålene, kan føre til at investeringer mister verdi. Avfallsanlegg, bilflåter og ferger kan bli utdaterte når utslippskravene strammes til. Kommunene må også i fremtiden levere ytterligere på energieffektivisering. For å unngå feilinvesteringer med innbyggernes penger, bør kommunenes nye investeringer «stresstestes» mot en fremtid med strengere krav til energieffektivitet, lavere utslipp og høyere CO2-pris.

På dette timeslange webinaret vil fylkesrådmann i Agder og tidligere Klima- og miljøminister Tine Sundtoft innlede om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan gå frem for å forebygge tap og samtidig legge til rette for utslippskutt og besparelser.

Vi setter av god tid til spørsmål fra publikum.

Meld deg på i dag!

 

Hjertelig velkommen!

Tid 27. apr 2021 kl. 09.00 - 10.00
Arrangør Kommunalbanken, Norsk klimastiftelse, Agder Fylkeskommune, Klimapartnere Agder (Gå til arrangørens nettside )
Klimafokus Klimakommunikasjon eksternt
Sted
webinar
Se kart 
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)