Kraft og energikonferanse på Landeskogen i Bygland.

Bygland kommune er klimapartner og nå til helgen kan du oppleve en spennende kraft og energikonferanse i nydelige omgivelser på Landeskogen. Fredag blir det fokus på regionale kraftselskaper, mens tema som vindkraft, småkraft, storkraft, og natur, miljø og klima, vil være fokus på lørdag.

Fredag og lørdag 30.-31. oktober blir det en konferanse om aktuelle regionale kraft- og energipolitiske spørsmål i historisk perspektiv på det tidligere tuberkulosesanatoriet Landeskogen.
Stedet med sine flotte omgivelser drives nå av Aktive Fredsreiser.
Fredag begynner vi kl. 0930, lørdag kl. 09.00.
Stedet har auditorium med plass til 120, kafeteria og adgang til overnatting. Deltakerne må betale for måltider, og eventuell overnatting koster 650 kr per natt, men det er ellers ingen kursavgift.
Noe av bakgrunnen for konferansen er at Agder Energi, Nord-Trøndelag Energi og BKK i Bergen har utgitt nye historieverk i 2019-20, helt opp til dagens situasjon.
Det blir foredrag ved professor Harald Rinde, UiA, som har skrevet siste del av Nord-Trøndelag Energis historie. Professor ved Høgskolen på Vestlandet,Yngve Nilsen, tar for seg den nyeste del av BKKs historie. Undertegnede, tidligere førsteamanuensis i historie ved høgskolen/universitetet i Bodø, Leiv Nordstrand, har bl.a. skrevet krafthistorien for Sogn og Fjordane og vil ta for seg Agder Energi. Som tidligere i Agder har Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag nå omgjort sine fylkeseide energiverk til interkommunalt eide selskap på grunn av regionreformen og etablering av storfylkene Trøndelag og Vestland.
Ordfører Jon Rolf Næss i Bykle, som er nestleder i landsforeningen for kraftkommuner, LVK, vil delta og ha et innlegg.
Tema som vindkraft, småkraft, storkraft, natur, miljø og klima blir behandlet. Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2021 opp til oppgradering og utbygging av de større kraftverkene.
For påmelding og mer detaljert program kontakt
Leiv Nordstrand
Tid 30. okt 2020 kl. 09.30 - 31. okt 2020 kl. 16.00
Arrangør Universitetet i Agder, Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Bodø, Bykle kommune,
Klimafokus Elektrifisering Klimakommunikasjon eksternt
Kontaktperson Leiv Nordstrand
Sted
Landeskogen i Bygland
Se kart 
Aktivitet berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)