Mer klimavennlig solenergi og flere jobber i Agder

Solenergi er i vekst over hele verden, og vil kunne bli den største energikilden i framtida. Vi kan bruke koronakrisen til å øke i solenergiinvesteringene og bygge opp under de allerede grønne jobbene, og gi oss fart i energiomstillingen som trengs for å nå våre klimamål. Kom og bli oppdatert1

Solenergi er i vekst over hele verden, og vil kunne bli den største energikilden i framtida. Men koronakrisen har satt mange investeringer på vent, og solenergibransjen sliter.
Vi kan bruke koronakrisen til å øke i solenergiinvesteringene og bygge opp under de allerede grønne jobbene, og gi oss fart i energiomstillignen som trengs for å nå våre klimamål.
Agder har flere innovative solenergiaktører, innen installasjon, og ikke minst innen produksjon av råstoffer til solenergi. I Kristiansand produseres verdens mest energi- og klimaeffektive solcellesilisium. Gjennom å stille krav i innkjøp kan vi bidra både til mer klimavennlig solenergi, og å støtte opp under norsk industri.
 • Program:
  Velkommen
  Benjamin Rød, Solenergiklyngen
  Anette Severinsen, Klimapartnere
 • Kjellan Spinnangr, Tradewinds: Solen gir muligheter også i Norge
  Ketil Ugland, ASKO: Med solenergi for å nå bedriftens klimamål
  Agder Fylkeskommune: Det offentliges innkjøpsmakt for grønn energi og grønne jobber
  Pause
  Ronny Gløckner, REC Solar: Klimafotavtrykket ved solcelleproduksjon – hvordan og hvorfor REC Solar i Kristiansand er best i verden – og hvordan innkjøp kan bidra til mer klimavennlig solenergi»
Vi inviterer til webinar og fysisk seminar med begrensede plasser på Grønt Senters nye lokaler på Teateret, Kongens gate 2, Kristiansand.
Meld deg på med billettlinken eller her:
Tid 20. nov 2020 kl. 10.00 - 12.30
Arrangør Solenergiklyngen, Klimapartnere Agder (Gå til arrangørens nettside )
Klimafokus Elektrifisering
Kontaktperson Benjamin Rød
Sted
Grønt Senters nye lokaler på Teateret, Kongens gate 2, Kristiansand.
Se kart 
Aktivitet berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)