SCIENCE BASED TARGETS: HVA BØR DU VITE?

Et webinar arrangert av Klimapartnere og UN Global Compact. Her får du vite hva vitenskapsbaserte klimamål er, hvorfor norske bedrifter bør sette dette, og hva som kreves. Arendals Fossekompani og Agder Energi kommer for å dele sine erfaringer fra å sette og jobbe med vitenskapsbaserte mål.

Registrer deg her!

I den nye eierskapsmeldingen fra regjeringen blir det stilt krav til at statlige selskaper skal sette seg vitenskapsbaserte klimamål. Flere og flere bedrifter merker også behovet for å kunne vise til at de har satt verifiserbare klimamål.

Vitenskapsbaserte klimamål er en metode og et verktøy for å sette mål og kutte utslipp i selskaper. Det er en omfattende prosess og krever god oversikt over både direkte og indirekte utslipp virksomheten har. Når målene har blitt evaluert og godkjent av Science Based Targets initative må man rapportere årlig på fremgangen. Science Bases Targets initative (SBTi) er gullstandarden for å sette slike mål og få de uavhengig evaluert, og oss bekjent finnes det ingen andre lignende metoder i dag. I Eierskapsmeldingen som ble lagt frem 21. oktober 2022 ble det klart at statlige selskaper må sette vitenskapsbaserte klimamål gjennom Science Based Targets initiative

 

Program:

Introduksjon – Simen Windheim, Prosjektleder i Klimapartnere

Science Based Targets, hva er det? – Kim Gabrielli, Administrerende direktør i UN Global Compact

Å sette seg vitenskapsbaserte klimamål – Jan Atle Liodden, bærekraftsansvarlig i Agder Energi

Spørsmål og erfaringer som har dukket opp innledningsvis i prosessen – Marthe Erdal Kjelstadli, forretningsutvikler i Arendals Fossekompani

Tid 06. des 2022 kl. 09.00 - 10.00
Sted
ONLINE
Se kart 
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)