EL-INDEKS

El-indeks beregner hvor elektrifisert Norge er og gir en indikator på hvor mye CO2 som kan kuttes ved elektrifisering.

Løsningbeskrivelse

El-indeks hjelper kommuner og andre med å realisere sitt elektrifiseringspotensiale og nå sine klimamål.

Hver kommune får 1) en oversikt over hvilke områder de har størst potensiale for å elektrifisere og 2) et grunnlag for å utarbeide strategier, veikart og klima- og miljøplaner.

Hvilke utfordringer løser løsningen?

Få oversikt og grunnlag til å ta valg for å redusere klimagassutslipp med El-indeks.

Hvordan reduserer løsningen klimagassutslipp?

El-indeks er et nyttig verktøy som gir norske kommuner; 1) en status på utslipp 2) hvilket potensial som er tilstede 3)hvor tiltakene for reduksjon bør settes inn.

Hvordan øker løsningen verdiskapingen?

Løsningen benyttes som et kartlegging og styringsverktøy i prosessen med å identifisere tiltak som gir størst effekt for minst mulig innsats.

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)