Elektrifisering av Agder

Potensialet for elektrifisering er enormt, og er avgjørende for å få ned klimagassutslippene og innfri Parisavtalen. Her ser du hva som skal til!

Løsningbeskrivelse

Agder fylkeskommune har kartlagt elektrifiseringspotensialet. Her er hovedfunnene:

1. Agder kan redusere sine klimagassutslipp med hele 63% ved elektrifisering. Denne reduksjonen kommer fra nullutslipp av hele transportsektoren.
2. Per i dag er Agder i sin helhet bare 59% elektrifisert, og kun 1% av veitrafikken er elektrifisert.
3. «Person- og varebiler» og «Sjøfart» sammen med «annen mobil forbrenning» er de 3 kategoriene med desidert størst utslippsreduksjonspotensial. Disse kategoriene står for nesten 2/3 av klimagassutslippene i 2018.
4. Karbonfangst på Returkraft vil senke de totale klimagassutslippene i Agder med 12%.

Resultatene viser at elektrifisering er avgjørende for å 1) redusere klimagassutslippene og 2) innfri Parisavtalen.

Funnene er hentet fra ERA-modellen, som er utarbeidet for å gi kommunene aktuell informasjon og oversikt over mulige klimatiltak i ikke-kvotepliktig sektor. Mer informasjon finner du her: electricregionagder.com/era-modellen/

Nå er spørsmålet: 1) Hvilke planer har fylkeskommunen for å redusere sine utslipp og 2) hvilke tiltak skal igangsettes?

Organisasjoner involvert Agder fylkeskommune
Region Agder
Klimafokus Elektrifisering Karbonfangst
Ekstern nettside Gå til ekstern nettside
Kontaktperson Trond S. Kristiansen
Løsningen berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)