Elektrifisering av Lindesnes

Potensialet for elektrifisering er enormt, og er avgjørende for å få ned klimagassutslippene og innfri Parisavtalen. Her ser du hva som skal til!

Løsningbeskrivelse

Agder fylkeskommune har kartlagt elektrifiseringspotensialet i kommunen. Her er hovedfunnene:

1. Lindesnes kan redusere sine klimagassutslipp med hele 75% ved elektrifisering.
2. Per i dag er Lindesnes i sin helhet 47% elektrifisert, mens bare 1% av veitrafikken er elektrifisert.
3. «Person- og varebiler» sammen med «annen mobil forbrenning» er de kategoriene med desidert størst utslippsreduksjonspotensial. Disse to kategoriene står for 1/3 av klimagassutslippene i 2018.
4. Sjøfart står for hele 44% av de totale utslippene.


Resultatene viser at elektrifisering er avgjørende for å 1) redusere klimagassutslippene og 2) innfri Parisavtalen.

Funnene er hentet fra ERA-modellen, som er utarbeidet for å gi kommunene aktuell informasjon og oversikt over mulige klimatiltak i ikke-kvotepliktig sektor. Mer informasjon finner du her: electricregionagder.com/era-modellen/

Nå er spørsmålet: 1) Hvilke planer har kommunen for å redusere sine utslipp og 2) hvilke tiltak skal igangsettes?

Organisasjoner involvert Agder fylkeskommune, Lindesnes kommune
Region Agder
Klimafokus Elektrifisering
Ekstern nettside Gå til ekstern nettside
Kontaktperson Trond S. Kristiansen
Løsningen berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)