Elektrifisering av Lyngdal

Potensialet for elektrifisering er enormt, og er avgjørende for å få ned klimagassutslippene og innfri Parisavtalen. Her ser du hva som skal til!

Løsningbeskrivelse

Agder fylkeskommune har kartlagt elektrifiseringspotensialet i kommunen. Her er hovedfunnene:

1. Lyngdal kan redusere sine klimagassutslipp med hele 67% ved elektrifisering.
2. Per i dag er Lyngdal i sin helhet 50% elektrifisert, mens bare 1% av veitrafikken er elektrifisert.
3. «Veitrafikk» sammen med «annen mobil forbrenning» står for over 1/3 av klimagassutslippene i 2018.
4. Sjøfart står for 36%.


Resultatene viser at elektrifisering er avgjørende for å 1) redusere klimagassutslippene og 2) innfri Parisavtalen.

Funnene er hentet fra ERA-modellen, som er utarbeidet for å gi kommunene aktuell informasjon og oversikt over mulige klimatiltak i ikke-kvotepliktig sektor. Mer informasjon finner du her: electricregionagder.com/era-modellen/

Nå er spørsmålet: 1) Hvilke planer har kommunen for å redusere sine utslipp og 2) hvilke tiltak skal igangsettes?

Organisasjoner involvert Agder fylkeskommune, Lyngdal kommune
Region Agder
Klimafokus Elektrifisering
Ekstern nettside Gå til ekstern nettside
Kontaktperson Trond S. Kristiansen
Løsningen berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)