Klimaveikart Agder

Klimaveikart Agder skal gjøre det enklere å gjennomføre de gode klimatiltakene i kommunene.

Løsningbeskrivelse

Klimaveikartet er delt opp i fire satsingsområder - transport, bygg, mat og landbruk og industri – med tiltakslister for hvert område.

Hvilke utfordringer løser løsningen?

Agder skal bli et lavutslippssamfunn i tråd med Paris-avtalen. Det regionale veikartet viser hvordan det offentlige skal kutte klimagassutslipp.

Hvordan reduserer løsningen klimagassutslipp?

Klimaveikartet legger frem konkrete tiltak til utslippsreduksjon. Målet er at hver kommune, basert på størrelse og utslippskilder, skal finne de tiltakene som er mest relevant for seg.

Hvordan øker løsningen verdiskapingen?

Klimaveikartet setter kommunene i posisjon til å gå fra ord til handling.

Organisasjoner involvert Agder fylkeskommune
Region Agder
Klimafokus Klimaregnskap
Ekstern nettside Gå til ekstern nettside
Kontaktperson Trond S. Kristiansen
Løsningen berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)