LandskapLCA

LandskapLCA gjør det mulig å beregne klimagassutslipp av et landskapsprosjekt på lik linje med hvordan utslipp beregnes for bygninger.

Løsningbeskrivelse

Når bygninger prosjekteres, finnes det en rekke verktøy som bidrar til å utvikle klimavennlige bygg. Bransjen har utviklet 0-hus, pluss-hus og Powerhouse, men så fort «foten» settes på utsiden av bygget stuper kompetansen i bransjen om hvilken klimabelastning anlegget utgjør. Dette ønsket Asplan Viak å gjøre noe med – og har derfor utviklet LandskapLCA.  

LandskapLCA beregner klimagassutslippene for alle elementene tilknyttet etablering av et uteanlegg, være seg materialer, produkter, anleggsarbeid, transport, jord og beplantning. Asplan Viak er ledende i Norge på miljøvurdering av materialer og har allerede utviklet bl.a. ByggLCA og VegLCA og har med bred erfaring fra en rekke utredninger - bl.a Powerhouse-prosjektene og Regjeringskvartalet i Oslo. Verktøyet vil gi bransjen økt kompetanse om klimagassbelastningen knyttet til landskapsprosjekter og vil selvfølgelig danne grunnlaget for å kunne velge mer klimagassvennlige materialer og prosesser.  

For å inkludere mest mulig av landskapet utfordrer Asplan Viak nå leverandørbransjen til å se på egne utslipp og utarbeide produktinformasjon i form av EPD’er. Premissgivere som oppdragsgivere, kommuner, fylkeskommuner og stat kan begynne å stille klimakrav til etableringen av uteanlegg. Til nå viser beregninger utført av LandskapLCA at det er mulig å kutte betydelig i klimagassutslipp ved enkle grep.  Grønne planter henter i tillegg CO2 fra lufta og lagrer dette i jordsmonnet. Verktøyet hjalp entreprenøren av Buvika aktivitetspark til å se den potensielle klimagassreduksjonen på 27 000 kg CO2 eller 39%!  

LandskapLCA har også trukket til seg flere kunder som ønsker nettopp en klimagassberegning av uteplassen. Buvika aktivitetspark (2020), Agaia AS, Mustad Eiendom og Horten havnepark er noen av kontraktene som bruker eller skal bruke LandskapLCA, enten som et ønske av utbygger eller som et direkte krav i reguleringsbestemmelsen for området. I tillegg driver Asplan Viak et pilotprosjekt i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune for å utvikle Norges første PLUSSpark.  

Kort sagt vil LandskapLCA gjør det mulig å beregne klimagassutslipp av et landskapsprosjekt på lik linje med hvordan utslipp beregnes for bygninger. Prosjektet er godt i gang, og har tidligere år blitt presentert for NAL, Skift, Klimapartnere Viken, Vestfold og Telemark fylkeskommune, og som tema i en podcast for Polyteknisk forening. Videre skal LandskapLCA presenteres på EVOLVE arena, NMBU og på Grønn Galla 2021.  

Løsningen berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)