Lokal og internasjonal satsning for miljøet og bevaring av dyr

Dyreparken har bevaring av truede dyrearter og bærekraftig drift som grunnsteiner i bedriften. De jobber gjennom både egne ansatte og internasjonale dyreorganisasjoner for å skape endring lokalt og globalt.

Løsningbeskrivelse

Vi har vært på besøk hos vår klimapartner Dyreparken for å snakke om hvordan de jobber med klima- og miljøarbeid.

 

Lokale miljøtiltak

Med om lag en million besøkende hvert år i Dyreparken har de sett at små tiltak kan ha stor betydning for redusering av utslipp og andre bærekraftige mål.

Etter forbudet mot engangsplast trådte i kraft har de innført bestikk, tallerkener og kopper som er nedbrytbart og kan komposteres.

Christine Berhus, kommunikasjonsrådgiver i Dyreparken forteller at rengjøringspersonalet på de 6 overnattingsstedene i parken er veldig entusiastiske og kreative når det kommer til hvilke produkter de bruker. De har funnet miljøvennlige produkter som er så rene at de nesten kan spises. Det er ingen giftstoffer i dem og de er skånsomme for miljøet.

Et annet fokus de har er bærekraftig mat. De har satt seg et mål om at 50 % av alle råvarene i Dyreparken skal komme fra lokale matprodusenter.

Dyreparken unngår innkjøp av produkter som inneholder palmeolje, så langt det lar seg gjøre. – Vi har jo orangutanger her i Dyreparken som er sterkt utrydningstruet på grunn av mennesker som er på jakt etter palmeolje, kan Christine fortelle. De har et samarbeid med Regnskogfondet hvor de sammen jobber for å formidle utfordringene disse dyrene står ovenfor med områder som blir mindre og mindre. De får også hjelp av dem når de skal gå til innkjøp av varer som ikke finnes uten palmeolje, slik at de velger mest mulig riktig leverandører, fortrinnsvis de som kan vise til hvor de har hentet det, er sertifisert og godkjente.

 

Bevaring av dyr i Kenya

Det er ikke bare lokalt at de setter i gang en rekke tiltak, de har også stor påvirkningskraft internasjonalt; i arbeidet med å bevare truede dyrearter og i deres hjerteprosjekt Mara Naboisho.

Mara Naboisho er navnet på et savanneområde i Kenya, og er det internasjonale hjerteprosjektet til Dyreparken. Her er finner du den årlige dyrevandringen «The Great Migration» hvor 2 millioner gnu og mange hundre tusener av sebra og gaseller reiser mellom Kenya og Tanzania for å beite og formeres seg. Ruten de følger har vært den samme i tusenvis av år, men nå har befolkningsvekst, klimaendringer og krypskyting gjort økosystemene ekstra sårbare. Dyreparken har gått sammen med bedriften Basecamp Explorer og lokalbefolkningen, de om lag 600 masaiene, for å beskytte ruten dyrene følger. De leier tomtene deres for at de skal holdes åpne for dyrene, slik at en unngår bebyggelse eller hindringer for dyrene i ruten. – Dette gir en utrolig bra synergieffekten, for det er ikke bare dyrene vi hjelper det er de familiene også. Når de får den faste leieinntekten så betyr det at de får mat, de får skole til barna, de får reint vann, de kan gå på helsestasjonen, de har tak over hodet og de kan kjøpe husdyr.

 

Engasjerte ansatte

For å kunne skape en endring også lokalt har Dyreparken hatt som mål å engasjere og lære opp sine egne ansatte, blant annet gjennom Bevaringsskolen. Kursene i programmet omhandler Dyreparkens strategi, hva er status i naturen i dag, Dyreparkens rolle i bevaring av dyr, og hjerteprosjektet deres Mara Naboisho. Den avsluttes med en test som gir et digitalt merke på den interne plattformen deres hvis du består. På den måten kan alle de ansatte bidra med å dele informasjon med gjestene i Dyreparken og stille enda flere krav til endringer internt.

I tillegg til over 200 faste ansatte får Dyreparken over 1000 sommeransatte inkludert skuespillere. – De unge puster oss i nakken, på en positiv måte. De er utrolig flinke til å komme med innspill og kreative forslag, og de engasjerer seg helt enormt.

Arbeidet med bevaring av truede dyrearter er godt festet i bedriftens strategi og i ledelsen. De tar sitt samfunnsansvar på alvor, og har spesielt fokus på hva de kan gjøre for å lære opp barn og unge.

De gjør og har gjort en viktig jobb for å bli mer klimavennlige og bærekraftig. Samtidig har de planer om å legge enda mer ressurser i å gjøre mer: bærekraftig revitaliseringer av bygg, hente mer penger til hjerteprosjektet sitt, involvere seg i flere forskningsprosjekter og sikkert mye mer vi ikke har hørt om enda.

 

Tekst: Berit Høisen

Foto: Dyreparken, Håvard Smeland

Løsningen berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)