Solceller skal gjøre Universitetet i Agder klimanøytrale

Universitetet i Agder har som mål å oppnå klimanøytral drift innen 2030. Gjennom deres satsning på solceller i samarbeid med Statsbygg og Ugland, har de allerede totalt 2500 m2 med solceller på campus i Kristiansand og Grimstad.

Løsningbeskrivelse

Vi har vært på besøk hos Universitetet i Agder (UiA), for å snakke om hvordan de jobber med å redusere sitt klimafotavtrykk.

 

Solceller på Universitetet i Agder

I 2016 startet Universitetet i Agder med en ny stor satsning, nemlig solcelleteknologi. På campus Kristiansand har de nå 1500 m2 med solceller på takene, og i Grimstad har de 1000 m2 med solceller på takene, i tillegg til 21 energibrønner. I4helse bygget i Grimstad er nesten helt selvforsynt med energi gjennom solceller og energibrønner.

Katharina forteller at dette ikke ville skjedd hvis ikke de hadde gode samarbeid med byggeierne. Statsbygg i Kristiansand og J.B. Ugland i Grimstad. – Ambisjonen fremover er å utrede muligheten for flere solceller. Desto mer energi vi kan produsere selv, desto bedre.

De største fordelene med solceller er at de gir mulighet til å bli helt eller delvis selvforsynt med strøm, og at solenergi er en fornybar energikilde.

Hor mye fornybar energi produserer solcellene?

- Et gjennomsnittlig solcelledekket tak produserer mellom 100 til 170 kWh per kvadratmeter i året. Det vil si at vi på Campus Kristiansand kan produsere over 150.000 kWh per år, for Campus Grimstad er tallet ca. 100.000 kWh per år. En vanlig enebolig bruker 20.000 kWh i året, så det tilsvarer syv til ti eneboliger i Kristiansand og ca. fem eneboliger i Grimstad, forteller Katharina.

 

Mål om å bli klimanøytrale

For å kunne skape endring har UiA laget en handlingsplan for klima og miljø. Denne inneholder kortsiktige mål som skal nås innen 2024, og langsiktige mål som strekker seg til 2030. Her står det at de har som mål å oppnå klimanøytral drift innen 2030. De har som mål å jobbe for reduksjon i energibruken på campus. All transport knyttet til UiA skal være utslippsfri. De vil jobbe for redusert avfallsmengde og økt kildesortering, ha fokus på grønne innkjøp, og oppnå bedre arealutnyttelse og økt fokus på miljø i byggeprosjekter.

 

Tekst: Berit Høisen

Foto: Universitetet i Agder

Løsningen berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)