Svipp – fremtidens transportløsning?

Agder Kollektivtrafikk (AKT) ble nominert til Kollektivprisen 2021 for deres arbeid med AKT Svipp, som er et bestillingstransportsystem for eldre. Tilbudet har et radikalt kundefokus som setter kunden i sentrum, gir brukerne et enklere liv og bidrar til samfunnsøkonomisk merverdi.

Løsningbeskrivelse

Hva er AKT Svipp? 

AKT Svipp er opprettet som et prøveprosjekt i Vågsbygd i Kristiansand for å forbedre transporttilbudet og gi nye reisemuligheter honnørreisende. AKT Svipp er en samkjøringstjeneste, uten fast ruteplan, men som baserer seg på at turene forhåndsbestilles. Kunden har likevel stor fleksibilitet i forhold til bestillingstidspunkt, hentetidspunkt og servicenivå. I en prøveperiode er prosjektet gratis for kundene. 

Tjenesten er for personer over 67 år (eller personer som har honnørkort fra NAV) som trenger transport innenfor et avgrenset område (Vågsbygd). Tilbudet er en bestillingstjeneste og turene kan bestilles via app, nettside eller på telefon. ved bestilling oppgir man hentested, destinasjon og tidspunkt for reisen, så kommer en minibuss hjem til deg og kjører deg dit du skal. Passasjerene oppgir selv om de har behov for assistanse eller reiser med hjelpemidler o.l. I en prøveperiode er prosjektet gratis for kundene.  

Bussene kjører mandag til lørdag mellom kl. 10:00 og 17:00. Minibussen er tilrettelagt for rullator og rullestol. 

Hvordan fungerer AKT Svipp for de reisende? 

Konseptet er en samkjøringstjeneste, uten fast ruteplan, men som baserer seg på at turene forhåndsbestilles via app, web eller telefon til kundesenter. Som Svipp-kunde har man likevel stor fleksibilitet i forhold til bestillingstidspunkt, hentetidspunkt og servicenivå. Tjenesten legger til rette for at kunden får bistand og assistanse til bæring av bæreposer og lignende til inngangsdør, eller bistand med ulike hjelpemidler som rullator, rullestol etc. I en prøveperiode er prosjektet gratis for kundene. AKT Svipp setter med dette kunden i sentrum. 

Prosjektet bidrar til nytenkning, innovasjon, bedre tjenester og økt mobilitet for innbyggerne 

AKT Svipp (prøveprosjekt) svarer til Regionplan Agder 2030s mål om at "Det er etablert miljøvennlige, effektive, sikre og universelt utformede mobilitetsløsninger" og veien til målet som lyder "Ta i bruk mobilitetsløsninger for å ivareta befolkningens transportbehov i spredtbygde områder hvor det ikke er marked for konvensjonelle tjenester".  

Prosjektet er en helt ny måte å tenke transport på. Konseptet legger opp til at man skal benytte sitt nærområde, og at man ikke behøver å reise til transporten, men at transporten kommer dit passasjerene er. Dette er ikke en del av transporttjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TT-ordningen), men en ny type bestillingstransport eller mobilitetstjeneste. 

Det er ingen tvil om at Svipptilbudet gir kundene et enklere liv. I tillegg har konseptet også en viktig samfunnsøkonomisk merverdi i at eldre kan bli boende hjemme lenger enn hvis ikke konseptet hadde eksistert. AKT sier at de også ser en stadig høyere grad av selvbetjening i løsningen, og at personer i målgruppen tar i bruk AKT Svipp-appen i større grad enn i begynnelsen. Slik bidrar prosjektet også til å introdusere den eldre garde for ny, digital teknologi. 

AKT Svipp-konseptet er gjennom året delt med kollektivaktører andre steder i Norge, som har rullet ut konseptet i sin region. AKT ser også en stor interesse for konseptet fra akademia, og det foreligger allerede to ferdigstilte bachelor-oppgaver og én masteroppgave om AKT Svipp. I tillegg jobbes det med å skaffe midler til en doktorgradsavhandling med AKT Svipp for øye. De opplever også stor interesse for konseptet fra kommunens side, og forskningssjefen i Kristiansand kommune har vært involvert i satsingen underveis i piloteringen. 

Fylkeskommunen og AKT vil sammen jobbe videre for at prosjektet kan testes ut andre steder i Agder. 

Hva er kollektivprisen? 

Kollektivprisene deles ut av Kollektivtrafikkforeningen på Kollektivkonferansen. Kollektivprisene består av en pris til en organisasjon og en personpris.  

Prisen deles ut til en organisasjon for arbeid, tiltak eller prosjekt som: 

  • Har bidratt til å forenkle folks liv 
  • Har vært nytenkende 
  • Der de gjerne har samarbeidet med flere aktører 
  • Har utnyttet tilgjengelige ressurser på en god måte 
Løsningen berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)