Agder Energi med klimamål godkjent av Science Based Targets Initiative

Vi har vært på partnerbesøk hos Agder Energi, og møtt og Jan Atle Liodden, Yvonne Ødegard og Tessy Bønsnæs. Konsernet jobber målrettet med klima- og miljøledelse, og har lenge stått i front for å akselerere det grønne skiftet.

Science Based Targets

I mars 2021 ble Agder Energi det første norske energikonsernet til å få klimamålene sine godkjent av Science Based Targets initiativet (SBTi). SBTi er utviklet av CDP, UN Global Compact, World Resource Institute og WWF, og baserer sitt arbeid på den nyeste klimaforskningen. Initiativet legger til rette for at virksomheter skal kutte klimagassutslippene sine ved å sette vitenskapsbaserte klimamål. Agder Energi har satt seg mål som bidrar til å begrense global oppvarming til 1,5°C. Dette vil si at konsernet har forpliktet seg til å halvere utslippene sine fra 2019 innen 2030. I tillegg til å sette egne SBT krav, vil de også kreve at større leverandører av materialer setter egne vitenskapsbaserte mål innen 2025.

- Vi har valgt å få godkjent våre mål fordi vi syns det er viktig å feie for egen dør. Vi håper også at vi kan inspirere andre til å sette seg mål etter 1,5° ambisjonen i Parisavtalen. Når alle setter krav i verdikjeden sin vil vi kunne få opp farten i det grønne skiftet, forteller Seniorrådgiver Jan Atle Liodden, som leder arbeidet med bærekraft i konsernet.
 

Systematisk arbeid for å kutte klimagassutslipp

De største utslippene for Agder Energi ligger i scope 3. Disse er indirekte utslipp knyttet til innkjøp av varer og tjenester, som betong til demninger og vannkraftanlegg. Som et bevisstgjøringstiltak har konsernet derfor signert de 10 prinsippene for grønt innkjøpsvett. Prinsippene brukes som en rettesnor til å gjennomføre innkjøp med en positiv påvirkning på klima, miljø og mennesker. Et eksempel på resultatet av dette er fra Iveland kraftverk, hvor valget av en type sement bidro til en besparelse på 275 tonn CO2 sammenliknet med andre sementtyper.   

Agder Energi ønsker også å legge til rette for klimavennlige valg når det gjelder investeringene som gjøres i strømnettet. Her er drivhusgassen SF6 et sentralt tema. SF6 er en viktig komponent i koblingsanlegg, og brukes som isolasjonsmateriale og brytningsmedium. Gassen er så ekstremt potent at en lekkasje på 1 kg utgjør 23 000 kg CO2 i atmosfæren. Selv om SF6-lekkasjene som oppstår er små og sjeldne, jobbes det aktiv med forebygging av utslipp og testing av alternative løsninger. Eksempelvis bygges de to nye transformatorstasjonene i Austerdalen ved Kvinesdal og på Evje med høyspentbrytere uten SF6 gass.

Andre interne krafttak som har blitt gjennomført hos Agder Energi har vært å overføre samtlige ansattes pensjonspenger i Svanemerkede grønne pensjonsfond. På denne måten sikrer de seg at de ansattes sparepenger ikke blir brukt på brun økonomi, men på en måte som skal akselerere det grønne skiftet. Konsernet kuttet også rødt kjøtt fra sin kantine i 2014 og er godt i gang med elektrifiseringen av bilflåten sin.

Jobber med intern kommunikasjon

For at tiltakene skal ha god forankring innad i Agder Energi har de også lagt fokus på intern diskurs og kompetanseheving. Dette er noe av det Yvonne Ødegård og Tessy Bønsnæs, som en del av konsernets kommunikasjonsavdeling, har jobbet med. Det kan være vanskelig å kommunisere klima fordi språket fort blir veldig teknisk og omfattende. Dermed er en viktig oppgave å oppmuntre til interne diskusjoner om klima og miljøvern hvor det kan spilles spørsmål og deles kunnskap på kryss og tvers av fagfeltene.


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)