En bedre oversikt gir lavere utslipp

"I Hennig-Olsen Is har vi nylig kartlagt klimaavtrykket vårt, helt fra selve produksjonen av råvarene til forbruker står med iskremen i hånden. Prosjektet har vi kalt Iskremens Klimaavtrykk og er en viktig del av vårt videre arbeid med bærekraft."

«I Hennig-Olsen Is har vi nylig kartlagt klimaavtrykket vårt, helt fra selve produksjonen av råvarene til forbruker står med iskremen i hånden. Prosjektet har vi kalt Iskremens Klimaavtrykk og er en viktig del av vårt videre arbeid med bærekraft. Nå kan vi måle tiltak og sikre at vi arbeider med de riktige tingene. Det bidrar også til at vi kan unngå å gjøre tiltak som flytter problemet ut andre steder i verdikjeden vår», forteller Pia Amalie Sundt, prosjektleder for bærekraft i Hennig-Olsen Is. «De største utslippene skjer utenfor fabrikken vår, bare 1,3% av utslippene oppstår i og rundt produksjonen i fabrikken. Vi ser derfor at noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimaavtrykket vårt er å ta vare på råvarene våre og redusere svinn. For dette påvirker klimaavtrykket i hele verdikjeden vår», fortsetter Pia.

For at alle skal finne sin favoritt i isdisken, tilbyr Hennig-Olsen Is et bredt utvalg av iskremvarianter. Også i forhold til produktenes klimaavtrykk er det variasjoner, og den bevisste forbruker kan velge produkter med lavere klimaavtrykk. Nude Jordbær er et eksempel på en av iskremene med lavest klimaavtrykk. Dette til dels fordi den består av 80% frukt og bær og ingen meieriprodukter.

For å lage god fløteis er skummetmelkpulver spesielt viktig for Hennig-Olsen Is, men det er dessverre også den største synderen. Dette skyldes til dels at skummetmelkpulver er en av de mest brukte ingrediensene, men også at pulveret er et meieriprodukt. Samtidig tar bedriften grep, og jobber for redusert bruk av ingrediensen ved å eksperimentere med for eksempel veganske alternativer. Crème Mandel er et av de mest populære produktene fra Hennig-Olsen Is, og i 2020 ble det lansert en vegansk variant av den populære klassikeren. Ingrediensen i Crème Mandel Vegan har et klimaavtrykk som er 81% lavere sammenliknet med ingrediensene i Crème Mandel.

I dag selger Hennig-Olsen til distributører som for eksempel ASKO i stedet for å drive egen distribusjon. En slik varedistribusjon er mer effektiv, og gir en høyere fyllingsgrad på bilene. ASKO jobber også aktivt med å redusere sine klimaavtrykk, og har den mest miljøvennlige flåten av lastebiler blant matvaredistributørene. I 2015 starte Hennig-Olsen Is prosjekteringen av og investerte i et moderne og avansert avløpsrenseanlegg – det første av sitt slag i Norden. Dessverre viste dette seg ikke å fungere tilfredsstillende, men bedriften nektet å gi seg. Nå er Hennig-Olsen godt i gang med å realisere prosjektet på nytt med en dyktig norsk aktør med lang erfaring fra tilsvarende prosjekter. Hennig-Olsen jobber med hvordan de bedre kan utnytte «biproduktet» fra renseanlegget etter sirkulærøkonomiske prinsipper.

«Vi er en veldig åpen bedrift, så vi prater gjerne om det meste, bortsett fra oppskriftene våre.  Vi har alle et ansvar i å redusere så mye som mulig. Sett mot annen type industri har nok ikke vi de største utslippene, men det betyr ikke at vi ikke skal være vårt ansvar bevisst. Vi skal bidra med vårt for å redusere klimagassutslippene våre og samtidig levere Kremen av iskrem», avslutter Sundt.


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)