Første del av ESG studiet gjennomført – Nå har vi blitt kjent med det store bildet

Vi har vært innom Universitetet i Agder og besøkt en av forelesningene i den siste samlingen til ESG studiets første semester. Vi har snakket med førsteamanuensis Stina Torjesen som har ledet det første emnet av studiet, og deltaker Pia Amalie Sundt fra Hennig-Olsen Is om deres erfaringer.

 

Førsteamanuensis Stina Torjesen har ledet det første emnet av studiet, og holdt undervisningen sammen med to andre. Emnet heter Bærekraft og rammebetingelser: regulatorisk utvikling i 2020 årene.

En av dagens forelesninger, som vi var så heldig å få lytte inn på, var «Sirkulærøkonomi: Ressursknapphet, forsyningssikkerhet og sirkulær praksis» med Stina Torjesen. Her snakket hun om hvorfor vi må bevege oss fra en lineær økonomi over til en sirkulær økonomi. Hun viste eksempler på hvordan bedrifter kan gjøre dette gjennom å ha fokus på å leie ut, reparere, gjenbruk, bygge om og fornye, resirkulere og «oppsirkulere».

Hvordan har studiet gått til nå? – Dette er jo en pilot, en test, og det blir spennende å se hva deltakerne sier om studiet. Vi utvikler jo studiet sammen med deltakerne. Vi har en god dialog, og folk er flinke til å dele erfaringene sine med hverandre, sier Stina entusiastisk.

Stina forteller videre at dette er et felt som er i kraftig utvikling, og det lages store rammeverk internasjonalt som skal legge føringer for de endringene som må gjøres. Det er vanskelig å undervise i dette siden det er så omfattende. Hun er heldig og har med seg førstelektor Andrè Tofteland og professor Steen Koekebakker, som underviser i finans og ESG-rapportering. At de kommer fra ulike fagfelt gjør at programmet sikrer tverrfaglighet og bredde i programmet.

 

Dette semesteret har deltakerne blitt kjent med det store bildet, som en oppvarming til når de skal dykke dypere inn i ESG-rapportering. – Det har vært luksus til nå med at det har vært så langt, vi har virkelig fått testet det ut. Nå er vi spente på hva tilbakemeldingene blir, forteller Stina. Neste steg er å dykke dypere inn i ESG-rapportering, noe som vil bli mer omfattende og krevende for deltakerne.

 

Vi tok en prat med en av deltakerne på studiet som Klimapartnere Agder har rekruttert, Pia Amalie Sundt fra Hennig-Olsen Is. Pia er prosjektleder for Bærekraft hos Hennig-Olsen Is og har mange spennende problemstillinger og områder hun kan implementere den nye kunnskapen. Hun kunne fortelle at hun var fornøyd med programmet så langt. – Dette programmet er forskjellig fra da jeg tok utdanningen min, det er mye mer interaktivt mellom engasjerte forelesere og studenter, og studenter i mellom. Det mye ny innsikt, og jeg vil alltid gå hjem å google det vi har snakket om etter samlingene. Dette gjør at jeg får lyst til å studere mer, sier Pia. Hun forteller videre at det som er nyttig med kurset er at de lærer mye av hverandre. Deltakerne har gode diskusjoner, og deler sine erfaringer, som gjør at de både lærer om egen bransje, samtidig som de kan dra nytte av erfaringer fra andre bransjer. Og med engasjerte forelesere får de dyp innsikt i temaer som er tunge, forklart på en god og konkret måte, avslutter Pia.

 

Om ESG-studiet

ESG-studiet avholdes ved Universitetet i Agder, og er helt nytt. Det startet i februar og studentene har nå fullført alle de 5 samlingene for vårens emne. Deltakerne på kurset har fått en grunnleggende innføring i blant annet bærekraftsbegrepet, FNs Bærekrafts mål, EUs taksonomi, ESG-rapportering og EU Green Deal.

Universitetet i Agder beskriver innholdet slik: Emnet omfatter gjennomgang av ulike tilnærminger til utarbeidelse av ikke-finansiell informasjon i en finansiell kontekst. Oppmerksomheten vil være rettet mot standardsettende organisasjoner som GRI og SASB, finansielle institusjoner og de rapporterende virksomheter. Interessenters etterspørsel etter, og bruk av beslutningsrelevant ESG-informasjon utgjør samtidig en sentral del av emnet.

 


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)