Lansering av flere store nyheter hos Stiftelsen Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn har i over to år jobbet med utformingen av nye felleskriterier og et nytt digitalt styringsverktøy. For noen uker siden ble dette endelig lansert. Lanseringen gir virksomheter bedre forutsetninger og verktøy til å jobbe med miljø- og klimapåvirkninger i hele verdikjeden.

 

–  Vi ønsker å gi konkret hjelp til bedrifter, og tilby et verktøy slik at de kan jobbe systematisk for å redusere negative aspekter og styrke de positive, forteller Simone Heinz, leder for Miljøfaglig utvikling i Miljøfyrtårn. Verktøyet skal hjelpe bedrifter med kartlegging av klimautslipp og tiltak for å minske de. 

Den oppdaterte verktøykassen tilbyr oppskrifter, fremgangsmåter og oversikt over hvordan en setter gode mål, konkrete tiltak, samt god historikk og oversikt over resultatene som oppnås. De nye felleskriteriene skal forsterke forankringen av miljøarbeidet i virksomheten ved å øke involveringen fra de ansatte, og samtidig styrke ansvaret og oppfølgingen fra ledelsen. 

– For å lykkes med grønn omstilling må det bygges en kultur for endring, og man må ha medarbeidere som kan gjøre det og en ledelse som får det til å skje, forteller Ann-Kristin Ytreberg, adm.dir. i Miljøfyrtårn.

 

NYTT DIGITALT STYRINGSVERKTØY

Det nye styringsverktøyet er et hjelpemiddel for målrettet og kontinuerlig arbeid for forbedring innen klima og miljø. Verktøyet baserer seg på “PUKK”-prinsippet om å planlegge, utføre, kontrollere og korrigere for å sikre kvalitetsforbedring. I en kontinuerlig prosess skal virksomheter sette seg mål for hva de vil oppnå, planlegge og gjennomføre det – og deretter evaluere tiltakene de har utført. Virksomheten må så korrigere og justere tiltakene, og eventuelt endre målsetningene eller legge til andre mål. En slik syklus gjentas flere ganger i et prosjekt for å jobbe seg oppover i “den grønne spiralen” mot grønn omstilling, som illustrert her:

 


Figur: Miljøfyrtårn.

 

Gjennom det digitale styringsverktøyet får virksomheten full oversikt over mål, tiltak og effekt, i tillegg til en grafisk oversikt over prestasjoner inkludert klimaregnskap. Alle sertifiserte virksomheter får gratis tilgang til verktøyet i deres digitale Miljøfyrtårnportal.

 

MER SPESIFIKKE FELLESKRITERIER

De nye felleskriteriene skal spille sammen med det nye styringsverktøyet og har som mål å:

  • gi økt miljøeffekt ved å adressere virksomheters verdikjeder
  • sikre tyngre ledelsesforankring og effektiv målstyring
  • gi bedre kontroll på arbeidet med kontinuerlig miljøforbedring.

 

Eksempler på nye felleskriterier under 'Innkjøp' er: vurderinger av hvilke produkt som kjøpes inn, hvordan de er produsert, hvilke krav det stilles til levetid, vedlikehold og mulighet for reparasjon, ombruk og resirkulering. Gjennom å stille tydelige krav til sine leverandører, kan virksomheten bidra til en mer bærekraftig verdikjede. Lanseringen er et naturlig steg videre i arbeidet med å tilpasse kriterier for over 70 ulike bransjer. 

 

 – Vi prøver å ha en balanse mellom å predefinere det vi tenker er relevant for alle bransjer, også må man jobbe for å adressere det som er relevant og vesentlig for virksomhetene, forteller Heinz. Miljøfyrtårn ønsker å være konkrete, men samtidig treffe mange.

 

I tillegg til å oppfylle grunnleggende felleskriterier må virksomhetene også oppfylle bestemte bransjekriterier. Næringslivet står overfor økte krav og reguleringer i tiden som kommer, og Miljøfyrtårn ønsker å sikre at sertifiserte bedrifter er godt forberedt på disse. Ved å sette nye kriterier og tilby verktøy for å oppfylle kriteriene, skal Miljøfyrtårn-sertifiseringen gjøre bedrifter bedre rustet til å møte nye utfordringer og gripe nye muligheter i et arbeidsliv som er under rask endring.

 


Vi er svært stolte over å ha Miljøfyrtårn med på laget og gleder oss til å se resultatene av lanseringen! Lær mer om nyhetene her.Tekst og foto: Olav Skogen og Linnéa Holsen Meier


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)