Ny Klimapartner - Bølgen bærekraftsenter

Hos Bølgen bærekraftsenter kan du etablere og bygge din bedrift eller starte ditt prosjekt sammen med andre innovatører og gründere. Bølgen bærekraftsenter er allerede en viktig samarbeidspartner for Klimapartnere Agder. Nå har de blitt partner i nettverket.

Bølgen bærekraftsenter er et regionalt senter for bærekraft og innovasjon tuftet på FNs bærekraftmål. Deres målsetning er å bidra til raskere grønn omstilling, et godt lokalsamfunn og en mer rettferdig verden. De tilbyr kontorfellesskap, arrangerer kurs, workshops og seminarer med aktuelle tema.

Bølgen bærekraftsenter tror på samarbeid, kunnskapsdeling og møteplasser der etablerte bedrifter, gründere, akademia og ildsjeler kommer sammen for å finne løsninger på vår tids samfunnsutfordringer. De starter og deltar også i prosjekter med mål å få opp tempoet i den grønne omstillingen.

 

 - Vi blir med for å bli en del av nettverket, og vi ser også stor verdi i verktøyene for klimaregnskap, sier Solveig Nilsen, daglig leder hos Bølgen bærekraftsenter.

 

Klimapartnere bidrar til at regionen står best mulig rustet til å redusere sine klimagassutslipp og møte morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag. Der mangfoldet bidrar til gode fremtidsrettede løsninger. Samhandling, erfaringsutveksling og dialog er suksesskriterier for verdiskaping. Gode og effektive møteplasser er derfor viktig. Sammen skal vi gå i front for å sikre grønn samfunns- og næringsutvikling. 

 

- Vi samarbeider allerede godt, og vi deler også Klimapartneres målsetninger, fortsetter Nilsen. 

 

Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med dere og jobbe mot et grønnere Agder og Norge. Velkommen til Klimapartnere!

 


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)