Ny Klimapartner- ERNST & YOUNG AS, KRISTIANSAND

EY Kristiansand opplever i stigende grad etterspørsel fra kunder om å hjelpe dem med forskjellige klimautfordringer. Nå har de blitt Klimapartner i Agder og gleder seg til å være en del av nettverket for å få til endring.

Gjennom deres fire integrerte forretningsområder — revisjon og revisjonsnære tjenester, rådgivning, strategi og transaksjoner og skatt og jus — og med deres brede bransjekunnskap, hjelper de kundene med å utnytte muligheter og vurdere og håndtere risiko for å vokse på en ansvarsfull måte.

I anledning signering av Klimapartnerkontrakt stilte vi dem noen spørsmål om deres motivasjon for å bli partner hos oss.

Hvorfor blir dere nå Klimapartnere?

Vi ønsker å være del av et nettverk hvor vi kan lære av hverandre og dele av kunnskapen vår innen klima, for å bidra til grønn verdiskapning i regionen. Vi tror på, at vi i felleskapet kommer nærmere å løse klimautfordringene. Det er komplekse utfordringer vi stå ovenfor, og det finnes flere løsninger. Å forstå og måle sin miljøpåvirkning er utgangspunkt for reduksjon for å avdekke hvilke forretningsmuligheter det gir å integrere bærekraftperspektivet i hele verdikjeden. Ved å dele disse ambisjonene, var det naturlig for oss i EY Kristiansand å bli Klimapartner.

 

Hvordan jobber dere med å redusere utslipp av klimagasser?

Selv om utslipp fra EYs virksomhet som tjenesteleverandør er relativt lave, arbeider vi kontinuerlig for å minimere vårt globale klimaavtrykk. I hovedsak kommer våre utslipp fra forretningsreiser og våre kontorlokaler. Dette er også de områdene hvor vi har størst mulighet til å påvirke og på den måten bidra til å bremse klimaforandringene. For eksempel:

  • Vi har en hybrid arbeidsmodell, hvor medarbeidere kan være hvor som helst i landet. Arbeidsmåten skal legge til rette for en fleksibel og agil arbeidshverdag med mindre behov for reising — til det beste for våre ansatte, kunder og klima.
  • Vi oppfordrer vi til bruk av digitale løsninger som videokonferanser for å redusere behovet for jobbreiser. Hvis der er behov for jobbreiser, oppfordrer vi å bruke den reiseformen som minimerer utslippet av reisen samt å planlegge og legge til rette møter og kurs slik at ressurser blir benyttet effektivt.
  • Alle nye leieavtaler vi inngår er i bygninger som er blant de aller beste med hensyn til klima og miljø; de er LEED-/BREEAM-sertifisert eller tilsvarende

Som en tjenesteleverandør er vår største påvirkning til å redusere utslipp av klimagasser, å jobbe sammen med og bistå kundene våre med å integrere bærekraftperspektivet på tvers av verdikjeden.

 

Hvordan bruker dere klimaregnskap som verktøy?

Vi bruker klimaregnskap som en måte for å få et overblikk og forstå våre miljøutslipp for å skape et fundament for hvilke tiltak vi skal implementere for å redusere utslippene våre. Det er en måte for oss å strukturere og prioritere aktivitetene våre.  

 

I prosjektet/ene deres, hvilke utfordringer løser dere?

Ved å ha en mer hybrid og digital arbeidsmodell reduserer vi klimautslippet relatert til transport. Samtidig med å ha krav til miljøperformance for de kontorlokaler, vi sitter i, minimerer vi energiforbruket og de relaterte klimautslipp.

Som en tjenesteleverandør, er vårt viktigste prosjekt – hvis vi kan kalle det – igjennom vårt arbeide med kunder. Ved å hjelpe kunder med å styrke fokuset på bærekraft i deres strategi, målsetninger, risikohåndtering og  rapportering er vi med å løse forskjellige samfunnsmessige utfordringer og identifisere de muligheter, der også finnes ved klimaendringene.

 

Hva gjør dere i bedriften for å være mer klimavennlig i hverdagen?

Ved å oppfordre til en mere hybrid og digital arbeidsmodell forsøker vi å bli mer klimavennlig  i hverdagen. Derutover vil vi samarbeide med alle våre leverandører og om mulig hjelpe dem med å nå et mål om å få satt vitenskapsbaserte klimamål innen 2025 – f.eks. vil alt personale med ansvar for innkjøp i 2022 få opplæring i hvordan de kan støtte våre største leverandører med å sette vitenskapsbaserte utslippsmål godkjent av SBTi innen 2025.

 

I Agder skal klimautslippene reduseres med minst 45 % innen 2030, hvordan bidrar dere her?

Vi bidrar med å redusere våre klimautslipp ved å minimere bruken av reise og transport samt stille krav til de bygninger vi sitter i. Vårt største bidrag er via arbeidet med kunder i regionen og hjelpe dem til å redusere deres negative miljøpåvirkning og øke dere positive miljøpåvirkning.

 

Hvem er driverne hos dere som etterspør klimavennlige løsninger/tiltak?

Vi opplever i stigende grad etterspørsel fra vår kunder om å hjelpe dem med forskjellige klimautfordringer. Det er til dels drevet av nåværende og kommende regulatorisk krav, til dels av endringer i forventninger og krav fra deres kunder og samarbeidspartnere.

 

Er det noe dere savner drahjelp til? F.eks. hvilke hindringer opplever dere at klimapartnere kan være en pådriver for å endre?

Nei, men vi ser på Klimaparter som en viktig samarbeidsarena for å få til endring.

Det gjør vi i Klimapartnere også- velkommen inn i nettverket!

Vi gleder oss til å følge med på prosjektene deres videre, og ønsker dere lykke til i det inspirerende arbeidet dere gjør!


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)