Nytt studie på UiA om ESG

Med økende fokus på rapportering av bærekraft og miljøhensyn fra næringslivet, har UiA opprettet et nytt studietilbud for å utdanne bedrifter i nettopp dette.

 

Et videreutdanningstilbud for å lære om ESG-rapportering og ansvarlig eierskap, i samarbeid med Næringsforeningen i kristiansandsregionen.

ESG er en engelsk forkortelse, og står for Environmental, Social and Governance. Forkortelsen viser til selskapers ansvar innen miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold. Ofte blir ESG kalt bærekraftighet som handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling (Nordea.no).

Studieprogrammet har oppstart nå i februar og er en pilot til utvalgte deltakere blant Næringsforeningens og Klimapartnere Agders medlemmer. Etter endt pilot vil programmet bli et åpent tilbud for videreutdanning.

 

Klimapartnere Agder i ressursgruppen

Klimapartnere Agder har bidratt til å rekruttere deltakere til studiet. Fra nettverket vil representanter fra disse medlemsbedriftene delta i programmet: Sørlandet Sykehus, Stiftelsen Miljøfyrtårn, GARD og Hennig-Olsen Is.

 

«Tiåret vi er inne i krever tiltak og gjennomføring for at vi skal nå klimamålene som er satt lokalt, regionalt og nasjonalt. I Agder skal klimautslippene reduseres med 45 % innen 2030.

Hovedmålet i Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Studiet i ESG-rapportering og ansvarlig eierskap er et viktig bidrag for at bedrifter forstår sin rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet.» – Anette Katrine Stave Severinsen, Leder av Klimapartnere Agder.

«ESG rapportering kommer til å bli svært viktig for bedriftene på Sørlandet når taksonomien ruller ut for fullt, og er avhengig av å bli jobbet med kontinuerlig. Derfor er det utrolig bra at UiA er på ballen og starter dette studiet. Kompetansen forblir dermed i bedriften og rapporteringen blir en aktivitet som kan gjøres «in-house» og med minst mulig innblanding av konsulenttjenester.» sier Morten Skoglund Fronth i Klimapartnere.

 

Studiets oppbygging

Studieprogrammet består av to emner. Det første emnet, ledet av førsteamanuensis Stina Torjesen, er Bærekraft og rammebetingelser: regulatorisk utvikling i 2020 årene. Her får deltakerne innblikk i viktigheten av ESG og hvordan rapporteringen vil utvikle seg i de kommende årene.

 

– I emnet inngår en overordnet forståelse for bærekraft og hvordan politiske beslutninger legger nye føringer for næringslivet. Deltakerne får kunnskap om sentrale aktører, prosesser og beslutninger som tas i EU og Norge, og om forventet videre utvikling. European Green Deal og videre styrking og implementering av Paris-avtalen er blant rammeverkene som inngår, forteller Torjesen, som er fagansvarlig for emnet (skrevet av A. Bentsen for UiA).

 

Studiets andre emne gjennomføres på høsten, og er ledet av førstelektor Andrè Tofteland i samarbeid med professor Steen Koekebakker: ESG-rapportering. Her skal deltakerne se på hvordan bærekraftsrapportering fungerer i praksis, med fokus på om ikke-finansiell informasjon i en finansiell kontekst. Emnet ed bygd opp mot standardsettende organisasjoner (Global Reporting Initiative og Sustainability Accounting Standards Board), finansielle institusjoner og rapporterende virksomheter.

 

Foto UiA: Lisa Mari Bynes

Foto Anete og Morten: South Coast Creative

 


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)