Partnerbesøk hos 07 Media Sør AS

Hos 07 Media (f.v): Connie Oppebøen og Randi Granvold.

Vi har vært på besøk hos 07 Media Sør AS, hvor vi snakket med Connie Oppebøen, miljøansvarlig, og daglig leder, Randi Granvold. De forteller om et stort engasjement for bærekraft, inkludering og involvering av de ansatte, pågående bærekraftsprosjekter og utfordringer i bransjen.

 

Tekst og foto: Olav Skogen og Linnéa Holsen Meier

 

BÆREKRAFTSSTRATEGI OG PROSJEKTER

07 Media Sør er Sørlandets største kommunikasjonshus og tilbyr alt fra kreativ rådgivning til digitale og grafiske tjenester, trykksaker, skilt og storformat. Selskapet er helt unikt i Norge som kommunikasjonshus siden de både tilbyr tjenester og driver industriproduksjon. En gang i året har de en strategisamling med fokus på bærekraftig utvikling, hvor de kommer frem til ulike prioriterte prosjekter de ønsker å fokusere på. De har satt 'Miljø- og bærekraft' som en av fire fokusområder inn i strategiplanen.

 

– Vi har per nå et sett med ni prioriterte prosjekter fra strategisamlingen, hvor vi har valgt ut de tre viktigste som vi ønsker å fokusere på dette året. Det er energi, transport og avfall - i den rekkefølgen - som er våre største syndere. Når de er løst så er det en ny strategisamling for å diskutere og se på nye prioriterte aktiviteter, forteller Randi Granvold, daglig leder i 07 Media Sør.

 

Involvering av de ansatte

Internt i bedriften har de fokus på involvering, hvor de sender ut spørreundersøkelser på huset for å få innspill fra deres 50 ansatte. 07 Media har også et månedlig informasjonsmøte der ledergruppen og de ansatte møtes for å engasjere og motivere hverandre om hvordan bedriften ligger an i de prioriterte prosjektene deres.

 

– Vi er veldig opptatt av å høre hva de ansatte mener og tenker burde bli bedre. Alle skal involveres og inkluderes, på kryss og tvers av prosjekter, for å sikre at alle ansatte er gode ambassadører for bedriftens bærekraftsarbeid. Bærekraft skal gjennomsyre arbeidet vårt, og det tror vi gjør noe med menneskene som jobber i 07 Media også, fortsetter Granvold.

 

Reduserer energibruken

Gjennom sitt eget klimaregnskap har 07 Media sett at det er energi de må gjøre mest kutt i og forbedre. Et av deres mål er reduksjon i strømforbruket - som også er det største og viktigste tiltaket. 07 Media-styret har i denne sammenheng bevilget en halv million til bærekraftige miljøprosjekter. Til nå har de gjort en investering på 170 tusen og fått oversikt over energiforbruket med å installere varmemålere på alle maskiner og sensorstyring på alle fjernvarmeovner.

 

– Det å gjøre en investering for å få mer data og analyse på ting er aldri dumt. Da får du noen aha-opplevelser. Vi avdekket energi-sløseriet vårt etter bare en måneds drift, og vi skal bruke tiden godt fremover for å fortsette å se hvor det største forbruket og sløseriet er, fortsetter Granvold.

 

Innen bedriftens klimagassutslipp er strømforbruket den største identifiserte kostnaden. Gjennom tiltak som sensorstyring på lys og automatisk av/på-regulering av maskiner, har de allerede sett tegn til en kraftig reduksjon av klimagassutslipp og pengesløsing. Granvold forteller at det identifiserte sløseriet vil ta omlag et halvt år til et år å spare inn igjen.

 

El-satsing 

Prosjektet «07 <3 (elsker) EL», er et tiltak som jobber mot at de skal bli fossilfrie innen 2030. De har fått midler fra Klima- og omstillingsfondet i kommunen for å iverksette tiltak innenfor dette. Midlene skal brukes på en sykkelpool til de 50 ansatte, hvor de ansatte blir oppfordret til å låne elsykler til å sykle på jobb og møter. De har også planer om å skifte ut deres fossile firmabiler til elbiler og sette opp el-ladere.

 

– Vi har allerede satt et budsjett på hva som skal gjøres, også får vi dekket deler av dette med midlene fra Kristiansand kommune sitt Klima- og omstillingsfond. Og da har vi sagt at vi skal lage litt sosiale kampanjer og lage litt gøy ut av det og promotere på Sosiale Medier – sånn at andre får lyst til å gjøre tilsvarende, sier Granvold.

 

Alternative løsninger på materialsiden

07 Media skal være bransjens spydspiss i grafisk bransje. 60 prosent av alt 07 Media gjør er produksjon, og de anerkjenner at bransjen har et godt stykke å gå på material-siden. Sammen med resten av bransjen, skal de gå i bresjen for å søke midler og hjelp til å utvikle mer bærekraftige og økonomiske materialer.

 

– Vi er veldig tydelige på at vi er en industriproduksjon og at vi blant annet folierer biler i plast. Men, i dag leverer ikke alternative materialer godt nok på holdbarhet og kvalitet, og da går “vinningen opp i spinningen”, forklarer Connie Oppebøen.

 

Granvold legger til at det finnes det gode avfallsordninger for materialene de bruker i Sverige og Danmark, men at Norge ikke har det samme tilbudet.


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)