Partnerbesøk hos Arendal kommune

Hos Arendal kommune (f.v): Ragnhild Marie Hammer og Olav Skogen

Vi har vært på partnerbesøk i Arendal kommune og snakket med klima- og miljørådgiver Ragnhild Marie Hammer. Her har vi fått innblikk i deres gjennomførte og pågående prosjekter innenfor elektrifisering, og kommunens spydspissprosjekt med tilretteleggingen av Eyde energipark.

 

Tekst og Foto: Linnéa Holsen Meier

 

I Arendal kommune sin Kommunedelplan for klima og energi, har de en strategi for å bli fossilfri innen 2030 og en 1,5 graders by innen 2040. Visjonen til Arendal er å være en ledende og anerkjent klima- og miljøkommune som andre kan se opp til og lære av. For å oppnå et fossilfritt Arendal, arbeides det med tiltak for fossilfri transport, fossilfri havn og fossilfri oppvarming. 

 

FOSSILFRI TRANSPORT

LEIER UT ELBILENE SINE UTENFOR ARBEIDSTID

I mai 2022 innførte Arendal kommune, som første kommune på Sørlandet, en avtale om bildeling. Dette betyr at fem av kommunens elbiler nå kan leies av innbyggere og besøkende på kveldene og i helgene. Prøveprosjektet skal bidra til innbyggernes mobile behov, og samtidig begrense antall biler i sentrum. Målet for prosjektet er å legge til rette for en miljøvennlig løsning som skal være lønnsom og praktisk. Selv om prosjektet har en tidslinje på et år, håper de at det blir forlenget og at markedet er med på å bygge opp tilbudet.

ØKT ETTERSPØRSELEN AV ELBILER

I tillegg til målet om å være fossilfri innen 2030, har Arendal kommune en klimaplan som jobber mot nullutslippskjøretøy i deres kommunale bilpark innen 2025. Ved siste anbud økte de etterspørselen av elbiler som skal brukes av helsesektoren. Kommunens 80 av 170 tjenestebiler er byttet ut med elektriske, gjennom en fireårig leasingavtale med Autolease (Gromstad Auto og RSA bil leverer bilene). Arendal kommune ser videre på elektrifisering og nullutslippstiltak for tunge kjøretøy og anleggsplasser, hvor de følger med på progresjonen som har vært til nå. Med klimaregnskapet i bunn skal de lage klimabudsjett for 2023 med tiltak og investeringer for å nå klimamålene de har satt seg. Fremover skal de se på egenfinansieringsdelen av å skifte til fossilfri tungtransport.

 

TILRETTELEGGER FOR ET ELEKTRIFISERT FRITIDSBÅTMARKED

I 2021 ble Arendal kommune tildelt sølv for “Årets lokale klimatiltak” holdt av Kommunenes Sentralforbund, for å ha ledet an arbeidet med å omstille fritidsbåtmarkedet til el-drift. Med midler fra Miljødirektoratets Klimasatsordning ble det gjennomført en serie koordinerte tiltak som fokuserte på tilrettelegging og eksponering av et elektrifisert fritidsbåtmarked. Lydløs-festivalen kom som et tiltak for å se, teste og prøve markedet, men også for å eksponere folk for det lydløse elektriske båtlivet og modne markedet til tanken om bærekraftig omstilling på sjøen. På Lydløs-festivalen i fjor installerte Arendal Norges første mobile flytende ladestasjon for elbåter, og i år ble ladekartet for elbåter presentert. Ladekartet gir informasjon om eksisterende, planlagte og anbefalte ladepunkter langs kysten fra Flekkefjord til Asker, og viser også rekkevidde. Asplan Viak er konsulenter for prosjektet og har vært med på å utvikle det informative verktøyet. Det ble også holdt en fagkonferanse som belyste alle sidene med omlegging, både for og imot. Med stor suksess fra i år, er de allerede i gang med å planlegge neste års festival.

PRØV EN ELBÅT

Selv om Lydløs-festivalen bare er to dager i året, ville Arendal kommune fortsette omstillingstiltaket med å få folk til å prøve elbåt. De søkte og fikk Klimasatsmidler som satte i gang prosjektet ‘Prøv en elbåt’. I mai ble Arendal den første kommunen i Norge som leier ut elbåter til alle som måtte ønske. I dag ligger det to elbåter på Arendal sin gjestehavn som turister, tilreisende og innbyggerne kan prøve og teste via gotoarendal.com. Elbåtene er 25 år gamle, ombygde og elektrifiserte Troll-sjekter på 20 fot som heter ‘Strømmen’ og ‘Batteriet’. Prosjektet er i samarbeid med Green Waves og restauranten Flyt. Det er restauranten Flyt som tar seg av utleie.

 

SPYDSPISSPROSJEKT

Selv om Arendal kommune har hatt flere fokusområder og prosjekter rettet mot klima og miljøtiltak, er det tilretteleggingen av Eyde energipark som er deres største spydspissprosjekt. Arendal kommune har etablert en prosjektgruppe som skal jobbe med mulighetsstudiet (finansiert av Miljø- og klimadirektoratet) rundt autonom og elektrisk transport mellom energiparken og Arendal Havn – hvor de ønsker å være en testarena. Målet er at all transport skal være utslippsfri. Forprosjektet, som allerede har vart i et år, skal klargjøre tiltak for effektiv, miljøvennlig og bærekraftig transport av råvarer til fabrikkene, ferdige produkter til Arendal Havn, og arbeidstakere. Arendal kommune samarbeider tett med Arendal Havn, Agder fylkeskommune, Statens Vegvesen og testarenaen Kongsberg By&Lab.

Les mer om spydspissprosjektet her og her.ORGANISERING AV MILJØLEDELSE

Siden 2010 har Klima- og miljøledelsesgruppen, bestående av den administrative og politiske ledelsen, hatt månedlige møter. Her møtes kommunaldirektør, kommunalsjef for samfunnsutvikling, ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, komitéleder for samfunnsutvikling, og klima- og miljørådgiver. På agendaen står saker som omhandler klima og miljø fra måneden som har gått, oppfølging, prosjektutvikling, og hva som skal satses og søkes på. Møtet er en informasjonskanal og forankringsarena, hvor målet er at alle blir godt orientert om hva som foregår på klima og miljø-fronten. På disse møtene diskuteres og informeres det på tvers av leddene i kommunen.

- I en time hver måned møtes vi for å diskutere og stille spørsmål. Det er et veldig nyttig møte og et stort engasjement for dette. Det eksisterer en tverrpolitisk enighet om at dette er viktig, forteller Ragnhild Marie Hammer, klima- og miljørådgiver i Arendal kommune.

 

Vi gleder oss til å følge med på prosjektene deres videre, og ønsker dere lykke til i det inspirerende arbeidet dere gjør!


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)