Partnerbesøk hos Dyreparken i Kristiansand

Hos Dyreparken (f.v): Christine H. Berhus & Linnéa Holsen Meier

Vi har vært på partnerbesøk hos Dyreparken og snakket med Christine H. Berhus, Kommunikasjonsrådgiver i Dyreparken i Kristiansand. Her har vi snakket om alt fra bevaring av dyr og dyrevelferd, til en gladnyhet om nytt bærekraftsteam til høsten.

 

Tekst og foto: Olav Skogen og Linnéa Holsen Meier 

 

 

DYREVELFERD OG BEVARING AV DYR

Bevaring av dyr er det viktigste arbeidet Dyreparken gjør. Dyreparken har i dag 24 dyrearter i internasjonale dyreprogram, hvor det føres stambøker for artene. Målet med bevaringsprogrammene er å samordne avlsarbeidet samt etablere og opprettholde sunne bestander av truede dyrearter i europeiske dyreparker.

 

Utvidelse av Savannen

Dyreparken har gjort en betydelig utvidelse av savannen i Afrikaområdet, som er en av deres satsinger for dyrevelferd. Med å flytte over 200 parkeringsplasser til fordel for dyrene, har de gitt dyrene dobbelt så stor boltreplass. Baktanken med utvidelsen er også at de kan få inn nye eller flere dyr som er i bevaringsprogram.

 

Nytt orangutangområde

Orangutanger er en av verdens mest kritisk truede dyrearter. Som et bidrag til bevaringsprogrammet for orangutanger, utvidet Dyreparken orangutangområdet betraktelig i 2020. Det nye uteområdet har tilrettelagt for at flere orangutanger kan bo sammen, også med andre arter som javalangur og hvitkinngibbon – som begge er i internasjonale bevaringsprogram. Dyreparken bruker også orangutanghuset for å formidle kunnskap om regnskogen og palmeoljeindustrien. På omvisning i orangutanghuset forklarer Christine H. Berhus hvorfor de setter søkelys på dette:

 

- Vi ønsker å formidle utfordringene som regnskogen står over. Over halvparten av alle planter og dyr lever der, og derfor er den utrolig viktig for oss å ta vare på. Det er jo mennesket som står i ferd med å ødelegge regnskogen. Hvis den forsvinner, mister orangutangene og de andre dyrene som bor der leveområdene sine.

 

Bevaring av damfrosk - Norges mest utrydningstruede art

I 2017 startet Dyreparken et eget bevaringsprosjekt sammen med Miljødirektoratet, Universitetet i Agder, fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Dolmen Amphibios - der hensikten er å prøve å få opp bestanden av norsk damfrosk. Dette er første gang Dyreparken er direkte med på avl og utsetting av dyr i naturen igjen. Målet er at froskene skal formere seg i Dyreparken under kontrollerte forhold, for så å kunne sette ut rumpetroll og småfrosk i naturen igjen. Froskene settes ut jevnlig og hentes inn igjen for å sørge for at de har en sunn genetisk stand. NRK og TV2 har fulgt de i denne prosessen over flere år.

 

Les mer om bevaringsarbeidet til Dyreparken her.

 

Bevaringsskolen

Dyreparken startet noe de kaller “Bevaringsskolen” for halvannet år siden, som et tiltak for de ansatte i Dyreparken. Kurset har som mål å informere alle ansatte om det viktige arbeidet Dyreparken er en del av; fra dyrevelferd og bevaring av dyr til etiske dilemmaer og parkens historikk. Alle ansatte tar en eksamen på slutten av kurset. Berhus forteller at engasjementet blant de ansatte har eksplodert det siste året, spesielt etter oppstarten av Bevaringsskolen. Etter stor suksess og engasjement rundt det frivillige tilbudet, har ledelsen nå bestemt at kurset skal være obligatorisk for alle ansatte i Dyreparken.

 

- Til nå har ca. 110 ansatte fullført kurset, og vi håper også å få gjennomført en enklere versjon til sesongansatte. Men det stopper ikke her. Vi ønsker å utvikle dette til flere nivå, for å friske opp og videreutvikle kompetansen til de ansatte – i tillegg til engasjement, fortsetter Berhus.NYTT BÆREKRAFTSTEAM

Fra høsten 2022, skal Dyreparken i Kristiansand sette opp et bærekraftsteam for å løfte kunnskapen og engasjementet på tvers av destinasjonen i Parken. Tanken bak det nye bærekraftsteamet er å øke involveringen, samarbeidet og kommunikasjonen mellom avdelingene. Teamet skal bestå av fagpersoner som skal representere de ulike avdelingene. Berhus skal være leder for teamet og rapportere saker videre til hennes leder – som igjen tar det med inn til ledelsen, adm.dir. og styret. Formålet er at det skal være flere avdelinger som deltar på bærekraftsarbeidet, hvor de skal sette tydelige mål og nøkkelindikatorer for å evaluere fremgang.

 

Det er så mye forskjellig som gjøres i destinasjonen at jeg ikke kan få med meg alt. Tanken er å få saker løftet opp rundt bordet, diskutere dette og få gjort noe med det. På den måten kan vi få frem hva vi er gode på, ting vi kan bli bedre på – og få formidlet dette ut på en eller annen måte. Det tror jeg kommer til å bli kjempespennende, forteller Berhus.TO FUNFACTS FRA BESØKET:

  1. Orangutangene med store kinnputer er de mest dominante blant hannene i flokken. Dette gjør at de blir mer attraktive blant hunnene som resulterer i større reproduksjonssuksess. 
  2. Det mest avbildet dyret i dyreparken er ekorn – som lever fritt i dyreparken. 
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)