Partnerbesøk hos Innoventus Sør

Screenshot 2022 07 29 At 11.44.44
Screenshot 2022 07 29 At 11.44.44

Vi tok en prat med Christopher Rosenkilde i Innoventus Sør om hvordan de jobber med gründere, næringsliv, offentlige etater, akademia og forskningsmiljø for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden.

 

Tekst: Olav Skogen

Foto: Linnéa Holsen Meier

 

Innoventus Sør sin forretningsidé er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting. Selskapet forvalter offentlige midler, og skal være en pålitelig samfunnsaktør i samspillet mellom privat og offentlig sektor. Innoventus Sør vil være en sentral og nødvendig bidragsyter i den industrielle omstillingen vi står overfor. Med FNs bærekraftsmål som veiviser skal selskapet i samarbeid med bl. a. Agder fylkeskommune, Siva, Universitetet i Agder, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd sørge for at fremtidige innovasjonsprosesser står godt rustet for fremtiden.

 

En inkubator for innovasjon

- Innoventus Sør har ansvar for flere programområder, deriblant Siva sitt inkubasjonsprogram. Gjennom inkubasjonsprogrammet støtter vi oppstartsbedrifter, men også etablerte bedrifter som skal utvikle seg videre. Vi tilbyr da råd og støtte på tvers fra idé- til vekstfase som blant annet forretningsutvikling og finansiering. Programmet har ulike moduler knyttet til fasene, som markedsavklaring, kommersialisering og skalering. Tidligfasen dreier seg om markedsavklaring der en gründer kan komme med en idé, og for eksempel gå inn en tre måneders systematisk prosess for å finne ut om man skal gå videre med ideen, forteller Rosenkilde.

Innoventus Sør har et privat og offentlig eierskap hvor blant annet Siva, Agder fylkeskommune og de største kommunene eier det offentlige. Selskapet er en sentral del av innovasjonsøkosystemet og samarbeider tett med Forskningsrådet og Innovasjon Norge på regionalt og nasjonalt plan. Selskapet har rundt 50 bedrifter inne årlig i inkubasjonsprogrammet hvor det tilbys forretningsutvikling, kompetanseheving og nettverk som er helt sentralt for bedrifter i tidligfase og vekstfase.

 

Trippel bunnlinje

Når Innoventus Sør arbeider med forretningsmodeller så jobber de med en trippel bunnlinje. Ideen bak den tredelte bunnlinjen kommer fra John Elkington og handler om at det en bedrift foretar seg, skal gi fordeler for både bedriften selv, forbrukerne og miljøet. Det vil si at en bedrifts virksomhet ikke bare måles etter profitt, men også hvordan virksomheten bidrar til miljøet og sosiale forhold. For å sikre langsiktig bærekraftig utvikling er dette viktig.

- Bedrifter er blitt veldig mye flinkere til å finne forretningsmodeller som tar hensyn til denne treenigheten de siste årene. I Innoventus Sør har vi en klar forventning til taksonomi når noen kommer opp med en forretningsidé. Vi har bærekraft som et tydelig fokus i forretningsutvikling, og vi bistår bedriftene med å forankre dette i sine forretningsplaner. Det er ikke alltid slik at en forretningsidé kan bidra positivt på alle områder, men den må være positivt på noen, og i hvert fall ikke bidra negativt, forteller Rosenkilde.

Rosenkilde forklarer at Innoventus Sør har et viktig ansvar når de hjelper gründere og bedrifter. Hvordan skal bedrifter vokse og utvikle seg, men samtidig være bærekraftig? Dette er et spørsmål de arbeider kontinuerlig med, og som det ikke finnes noe fasit på.

 

Bærekraft tuftet på profitt

Siden 2020 har Innoventus Sør kjørt programmet “Bærekraft tuftet på profitt” i sarmarbeid med Klimapartnere Agder, med støtte fra KLristiansand kommune og Agder fylkeskommune. Årets versjon ble arrangert tidligere i vår, hvor de holdt en seminarrekke for bedrifter som ønsker å utforske og satse strategisk på bærekraftige forretningsmuligheter. Noe av det Innoventus Sør presenterte denne gangen var hva bærekraftig og sirkulær business er, hva det betyr for en virksomhet, og konkrete verktøy for å designe mer sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller. I tillegg var det fokus på bærekraftig kommunikasjon, informasjon om tilskuddsordninger og offentlige aktører som kan bistå for bærekraftig virksomhet.

Mye av dynamikken i dette programmet avhenger av at man har fremoverlente bedrifter som bidrar med feedback til hverandre, og at man har en miks av bransjer for å kunne dekke flere områder. “Bærekraft tuftet på profitt” har fått svært gode tilbakemeldinger og programmet har derfor blitt gjennomført med flere kull. Klimapartnere Agder har besøkt en rekke bedrifter den siste tiden, og mange har tatt opp “Bærekraft tuftet på profitt” når vi har forhørt oss om nyttige hjelpemidler de har satt pris på.

Neste runde av programmet skal arrangeres enten til høsten eller tidlig på nyåret. De oppfordrer både nye og veletablerte bedrifter til å melde seg på – for å lære mer om hvordan deres virksomhet kan ta sin del av det kollektive ansvaret for å nå FNs bærekraftsmål.

 

Les mer og søk opptak her.

 

Vi takker Christopher for et hyggelig besøk, og gleder oss til å følge Innoventus Sør sitt arbeid videre med å gi kunnskap og råd for grønn og bærekraftig innovasjon!

 

 

Litteratur


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)