Partnerbesøk hos Stiftelsen Miljøfyrtårn

Hos Stiftelsen Miljøfyrtårn (f.v): Simone Heinz og Olav Skogen.

Vi har vært på partnerbesøk hos Stiftelsen Miljøfyrtårn og snakket med Simone Heinz - leder for Miljøfaglig utvikling. Her har vi fått høre mer om lanseringen av deres nye felleskriterier og styringsverktøy, og veien videre.

 

Tekst og foto: Olav Skogen og Linnéa Holsen Meier

 

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som jobber for grønn omstilling av offentlige og private arbeidsplasser. 14. juni lanserte Miljøfyrtårn en nyhet som løfter Miljøfyrtårn-ordningen et stort steg videre, ifølge Ann-Kristin Ytreberg, adm.dir. i Miljøfyrtårn. De nye og oppdaterte felleskriteriene og styringsverktøyet har som mål å gi økt miljøeffekt hos sertifiserte virksomheter.


Les mer om lanseringen her og her.

 

Hva har vært motivasjonen bak lanseringen?

- Vi ønsker å hjelpe virksomhetene med grønn omstilling, og å tilby de gode, oppdaterte verktøy. Verden forandrer seg kontinuerlig, og vi vil være med på å forberede våre sertifiserte virksomheter på det som kommer i fremtiden. Dette gjelder spesielt for små og mellomstore virksomheter, som ikke har de samme mulighetene som større virksomheter med store bærekraftsavdelinger.

 

Dere har jobbet med prosjektet i over 2 år, hva har vært mest utfordrende i denne prosessen?

- Felleskriteriene og verktøy vi har lansert nå skal brukes av alle virksomheter som er miljøfyrtårnsertifisert. Det har vært en utfordring å utvikle felleskriterier som passer for mange typer bransjer – fordi disse skal ligge i bunn og treffe alle. Også har det vært en prosess med at selve kriteriene skal spille sammen med de digitale verktøyene vi tilbyr. Disse skal hjelpe våre virksomheter til å oppfylle de kriteriene som vi tenker er viktige for alle virksomheter å oppfylle. 

 

Hvilke resultater håper dere å oppnå med de nye kriteriene og verktøyene?

- Vi ønsker at våre kunder opplever høy miljøeffekt ved bruk av våre kriterier og verktøy. Vi har pilotert det på flere virksomheter før lansering, men det blir spennende å følge med i høst når flere virksomheter blir sertifisert etter de nye kriteriene. Jeg håper at de fleste virksomhetene vil oppleve at det blir enda mer relevant. Kriteriene stiller nå enda høyere krav, fordi virksomhetene skal jobbe mer selv. På den måten vil de oppnå en enda høyere miljøeffekt.

 

Er det noen samarbeid dere vil trekke frem i veien mot lanseringen?

- Ja, vi har jobbet mye sammen med kundene og har et stort nettverk av konsulenter som jobber for oss i hele Norge, så de har gitt oss utrolig verdifull kompetanse. Vi har samarbeidet med forskjellige fagmiljø innenfor forskjellige miljøtema. I tillegg har vi en digital samarbeidspartner, Tietoevry, som har hjulpet oss med de digitale verktøyene.

 

VEIEN VIDERE

Oppfølging av de nye styringsverktøyene og kriteriene

Heinz forteller entusiastisk at de har mange planer fremover. De skal først og fremst følge med på hvordan virksomhetene tar imot de nye kriteriene og styringsverktøyet. Deretter skal de se nærmere på videreutvikling innenfor styringsverktøyene – sånn at de kan treffe virksomhetene enda bedre. Stiftelsen Miljøfyrtårn skal selv resertifisere seg i henhold til de nye felleskriteriene i desember.

 

Videreutvikling av nye bransjekriterier

De nye felleskriteriene legger et viktig grunnlag for videreutviklingen av nye bransjekriterier, hvor de har allerede startet en gjennomgang av disse. Heinz forteller at de får sett et annet samspill mellom felles- og bransjekriteriene med de nylanserte felleskriteriene – målet med gjennomgangen er å gjøre dette samspillet enda bedre.

Videre forteller hun at Miljøfyrtårn har begynt å se nærmere på Bygg- og anleggsbransjen. Her er blant annet materialbruk et viktig aspekt. Miljøfyrtårn ønsker at virksomhetene skal evaluere sine egne verdikjeder og ta stilling til hvor materialene kommer fra, hva som er klimafotavtrykket til materialene og at de prøver å påvirke der de kan. Dette innebærer også at Miljøfyrtårn samarbeider tett med bygg- og anleggsbransjen for å finne ut av hva de trenger og hvor Miljøfyrtårn kan bidra.

 

Samkjøring av indikatorer i klimaregnskapet

Et annet pågående prosjekt i Miljøfyrtårn er videreutviklingen av klimaregnskapet deres. I vinter lanserte de nye indikatorer i klimaregnskapet, hvor de i denne sammenheng har hatt en dialog med Klimapartnere om samkjøring av dette. Miljøfyrtårn nevner at de har flere kunder som også er Klimapartnere, og at det er mange forutsetninger som ligger bak en utslippsfaktor.

Resultatet bak et klimaregnskap er avhengig av hvilke forutsetninger man velger. For at det skal være lettere å lage et klimaregnskap og å sammenlikne seg med andre, jobber Miljøfyrtårn og Klimapartnere sammen med flere andre for en nasjonal standardisering av klimaregnskapet.Takk for et spennende og lærerikt partnerbesøk, vi gleder oss til å følge med videre!


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)