Partnerbesøk med Kruse Smith

Pandemien preger fortsatt vår hverdag, og i møte med Kruse Smith ble møtet med Olav Rønningen digitalt over Teams. Her kunne Olav fortelle at Kruse Smith har sertifisert hele organisasjonen etter ISO-14001 standarden. De fører også klimaregnskap, og har beholdt rapportering i CEMASYS etter at Klimapartnere byttet leverandør til AsplanViaks Klimakost.

De største postene i Kruse Smiths klimaregnskap er avfall og bruk av diesel, men har gjennom systematiske tiltak redusert CO2-utslippene med 48%! Som en bedrift som opererer i et anbudsmarked, ser Kruse Smith som et konkurransefortrinn at byggherren har fokus på klima og ha høye ambisjoner om reduserte utslipp.

Grønne grep

Kruse Smith har levert en rekke prosjekter som er sertifisert etter BREEAM-Nor standarden. De fleste prosjekter har blitt sertifisert til karakteren  Very Good eller Excellent. Samtidig ser Kruse Smith en klar økning i interessen for fossilfrie byggeplasser og har gjennomført flere prosjekter der fossilt drivstoff har blitt faset helt ut.

Utslippsfrie byggeplasser der hydrogen, elektrisitet eller andre helt utslippsfrie energikilder er også under oppseiling.  Kruse Smith deltar i samarbeid både med byggherrer og grunnentreprenører for å finne gode løsninger for å kunne gjennomføre prosjekter helt uten utslipp.

En smartere byggeplass

På Justneshalvøya i Kristiansand bygges et tilbygg i massivtre til Havlimyra ungdomsskole. Dette er det første massivtreprosjektet i sørlandsbyen, men flere vil følge. Målsettingen om å skape et bærekraftig skolebygg med godt inneklima for elever og lærere har ledet an i samarbeidet mellom kommunen og Kruse Smith.

Det ble tidlig i prosjektet besluttet at skolen skulle forsynes med miljøvennlig oppvarming fra energibrønner, men brønnene trengte ikke stå uvirksomme inntil elevene flyttet inn. En energicontainer ble utviklet, og holder arbeiderne varme mens de arbeider i bygget. Dette var særlig nyttig i starten av 2021, da temperaturene var veldig lave. Hele 12 000 liter diesel ble spart på oppvarming, som tilsvarer 32 tonn med CO2-utslipp. Når bygget blir ferdigstilt, kan energicontaineren kobles av og brukes på andre byggeplasser med energibrønn.

På Havlimyra er miljøeffekten for nærområdet til byggeplassen er svært positiv, målt i redusert utslipp. Kostnadsmessig balanserer det seg ut med tradisjonelle løsninger. Ingen tvil om at dette er vinn-vinn og et godt eksempel på et enkelt, men smart, miljøtiltak.  

 


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)