Partnerbesøk - Universitetet i Agder

Hos Universitetet i Agder (f.v): Linnéa Holsen Meier og Katharina Reionn Bjørnestøl

Vi har vært på partnerbesøk hos Universitetet i Agder og snakket med miljørådgiver Katharina R. Bjørnestøl. På UiA jobber hun med grønn drift og reduksjon av klimafotavtrykk, hvor de i vår blant annet har fokusert på mobilitet og reisevaner blant de ansatte.

 

Tekst og foto: Olav Skogen og Linnéa Holsen Meier

 

Grønn dag 

I et samarbeid med Studentorganisasjonen i Agder (STA) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA), skal UiA arrangere Grønn Dag den 18. august. Dette er et tiltak og et pilotprosjekt for å engasjere studenter på begge campusene til å ha fokus på bærekraft og miljø i sin egen hverdag. 

- Det er én ting at vi skal gjøre mye på driftssiden, men det er viktig at fremtidige generasjoner blir miljøbevisste. Da trenger vi at denne kunnskapen utvikles og når ut til flest mulig. Et universitet har jo en nøkkelrolle for å bidra til dette, sier Bjørnestøl.

UiA har invitert inn kommunene og andre aktører for å informere om ulike miljøvennlige tilbud som finnes i Kristiansand og Grimstad. De har for eksempel invitert BUA, en utstyrsordning som eies og drives av de respektive kommunene, for å fremme utlånstjenesten som har fokus på gjenbruk. Målet er å gi mer kunnskap om klima og synliggjøre hvilke muligheter som er tilgjengelig for studentene, og motivere de til å ta grønne valg. De håper at arrangementet blir godt tatt imot og at det kan arrangeres hvert år – til nå har de fått god respons.

 

Reisevaner og miljøvennlig transport

Universitetet tilrettelegger for klimavennlige reisevaner, og ønsker at all transport til og fra campus skal være utslippsfrie. Målet er å få studenter og ansatte til å gå, sykle eller bruke kollektivtransport. De har tilrettelagt for dette med å sette opp sykkelparkeringer nært alle inngangspartiene og et eget sykkelhotell som heter “Pedalen”, på begge campuser. UiA arrangerer også ‘sykkeldager’ inntil tre ganger i året i samarbeid med vertskommunene Kristiansand og Grimstad. Arrangementene er laget for å oppmuntre alle ansatte og studenter til å velge sykkel som fremkomstmiddel til campus, med å motivere og informere om tilbud som finnes i kommunene. Her tilbyr de enkel service på sykkel.

- Vi vil gjøre det vi kan for å tilrettelegge for at folk skal velge å sykle til campus, forteller Bjørnestøl.

Internt jobber de med å redusere utslipp knyttet til reisevirksomhet og har i denne sammenheng fått en ny reisepolicy-sjekkliste for de ansatte. De inngikk også en leasingavtale på elsykler, et populært tilbud som var etterspurt blant de ansatte og som mange allerede har benyttet seg av.

Parallelt med dette har UiA i vår hatt fokus på klimagassreduksjon innen transport og reisevirksomhet. Dette er en del av handlingsplanen for klima og miljø, som ble vedtatt i 2020. Tiltak som er igangsatt på disse områdene skal jobbe mot målet om å bli fossilfrie innen 2030. Dette handler i stor grad om kjøretøy, hvor de allerede har startet en prosess for å skifte ut deres fossile kjøretøy til el. Utenfor hovedinngangen på hver campus står det en elbil som de ansatte kan bruke i jobbsammenheng.

 

Scope 3 står for storparten av utslippene 

Gjennom Klimapartnere Agder sitt klimaregnskap har UiA identifisert sine største utslipp, som er Scope 3. Dette er indirekte utslipp fra innkjøpte varer eller tjenester. Utslippene kan knyttes til UiA sin drift, men foregår utenfor deres kontroll (derav indirekte). Eksempler på dette er flyreiser, logistikk/transport av varer, avfall, forbruk av ulike råstoff etc. Innenfor scope 3 er planen deres å vektlegge vurderinger for klima og miljø innen varekjøp. Til høsten skal UiA igangsette dette arbeidet og se videre på mulige løsninger og tiltak.

- Vi ser at scope 3 har det desidert største utslippet i driften vår og som vi trenger et ekstra fokus på framover nå. Grønne innkjøp og gjenbruk er ting som vi ønsker å jobbe mer med og planen er at vi skal igang med dette arbeidet i høst og se på løsninger, fortsetter Bjørnestøl.

Gjennom et nettverksforum for miljørådgivere i sektoren har Bjørnestøl fått forslag til hvordan de kan forbedre seg på dette området.Vi gleder oss til å følge med videre og se hvilke tiltak dere kommer frem til på dette området til høsten!


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)