Redusert klimautslipp med over 30 prosent - Vennesla Kommune

FOTO: JORUNN SKUTERUD HANSEN

Siden 2019 har Vennesla kommune sin virksomhet hatt en reduksjon i samlede klimautslipp med over 30 prosent.

 

I 2018 meldte Vennesla seg inn i Klimapartnere som del av arbeidet med identiteten og visjonen Grønn Urban Bygd. Siden da har Vennesla hatt tilgang til egne klimaregnskap. Utslippene økte noe fram til 2019, men har i årene etter gått betydelig ned.

Eirik Aarrestad, Miljørådgiver i Vennesla kommune, forklarer at deler av reduksjonen skyldes pandemien som følge av for eksempel mindre reising enn før. Nå gjelder det for Vennesla kommune å ikke returnere til “gamle synder”, og følge klimaplanen som kommunen har forpliktet seg til. Aarrestad har stor tro på at de vil lykkes med dette.

Vennesla kommune som virksomhet slapp ut 10.701 tonn CO2-ekvivalenter i 2019. I 2021 var dette redusert til 7.412 tonn — altså nesten 30,7 prosent.

De største utslippene til kommunen er byggene deres. 41 prosent av utslippene kommer herfra. Nest størst på utslipp er innkjøp av varer med 20 prosent, mens 17 prosent av utslippene står tjenester for.

Opplysningene er hentet fra Vennesla kommune sin egen sak.

 

Klimaregnskapet for Vennesla

I Klimapartnere regner vi utslipp basert på tre ulike områder — dette viser regnskapet (2021) for Vennesla kommune:

  • Direkte utslipp (583 tonn) — Nedgang på 4,4 prosent fra 2020 til 2021
  • Indirekte utslipp fra energi (228 tonn) — Nedgang på 5,7 prosent fra 2020 til 2021
  • Indirekte utslipp fra kjøp av varer og tjenester (6601 tonn) — Nedgang på 11,3 prosent fra 2020 til 2021.

Det er den siste kategorien som står for soleklart mest utslipp. Slike utslipp skjer utenfor kommunens område, men de kan påvirke utslippene gjennom deres anskaffelsespraksis. Vennesla kommune er også i gang med et prosjekt for grønnere offentlige innkjøp sammen med åtte andre kommuner. De forventer vesentlig forbedring i årene framover som følge av blant annet en grønnere anskaffelsespraksis.

 

Bare kommet halvveis

I Vennesla kommunes klimaplan har de vedtatt 60 prosent reduksjon i utslipp fram mot 2030. Her har de vedtatt 60 tiltak for bedre klima.

Vennesla kommune får grønt merke på følgende områder: 

  • Fossilfri transport innen 2030
  • Plan for grønne innkjøp
  • Plan for reduksjon av energi i bygg
  • Plan for reduksjon av avfall
  • Plan for redusert reiseaktivitet
  • Plan for sirkulære verdikjeder

De får ikke grønt merke på “miljøsertifisering” og “mål om fossilfri 2030”. Kommunen er imidlertid i gang med å få på plass sertifisering.

Vennesla kommune har satt klima, demografi og utenforskap som tre hovedsaker de jobber med framover. - Kommunen må ta sin del av ansvaret for å balansere klodens klima, fremhever Aarrestad (sitat fra vennesla.kommune.no).

 

Vi i Klimapartnere er glade for å se at Vennesla kommunes arbeid gir resultater, og ser frem til å jobbe videre med dem i den viktige tiden framover!

 

 

Tekst: Olav Skogen (nyhetssaken er en gjengivelse av Vennesla kommunes egen sak publisert av Odd Inge Uleberg) 


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)