Sommeransatte hos Klimapartnere Agder

Sommerferien har dratt oss inn i feriebobla, men Klimapartnere Agder går ikke i dvale for det om. Vi har nemlig vært så heldige å fått inn Linnéa Holsen Meier og Olav Skogen som sommeransatte hos oss.

Flere av Agders Klimapartnere har allerede fått besøk av Linnéa og Olav i sommer, og flere har et hyggelig besøk i vente. Med besøkene skal de få innsikt om prosjekter og utfordringer bedriftene står overfor. I tillegg skal de drive kunnskapsformidling om Klimapartnere Agders arbeid.

 

Linnea er fra Førde og bor i Kristiansand. Hun har en bachelorgrad i Business Administrasjon og HR fra Emporia State University, Kansas, USA. Hun tar nå en mastergrad ved UiA på linjen SHIFT: Entreprenørskap og Innovasjon. Utenfor studiet liker hun å holde på med klatring og friidrett.

 

Olav er fra Levanger, men bor til vanlig i Oslo. Har en bachelorgrad i internasjonale studie, og påbegynt mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid med fordypning i bærekraft og omdømme. Begge på Universitetet i Oslo. Utenfor studiene er Olav glad i musikk og idrett.

 

 

3 kjappe med Olav

Hva gleder du deg mest til i sommer?

– Å få innblikk rundt bærekraftsarbeid i næringslivet i praksis, og høre hva bedrifter og organisasjoner selv føler de mangler for å kunne sette tiltak som faktisk bidrar tilstrekkelig for å nå bærekraftsmålene.

 

Hva håper du å kunne bidra med i sommer?

– Jeg håper jeg kan bidra med et litt annet faglig perspektiv på bærekraftig utvikling, og forhåpentligvis utfordre og inspirere noen bedrifter til å ta større grep for å betydelig redusere klimaavtrykket deres.

 

Hvilket bærekraftsmål brenner du for?

– Jeg står for at klimakrisen ikke kan stoppes uten dyptgående samarbeid mellom verdens aller sterkeste aktører, og synes det er urovekkende å se hvor mye klimaet må lide før verdenssamfunnet gjennomfører en grønn omstilling.

 

 

3 kjappe med Linnéa

Hva gleder du deg mest til i sommer?

– Jeg gleder meg til å reise rundt i Agder for å besøke ulike bedrifter og se på hvilke tiltak og planer de har for å bidra til en grønn næringsutvikling. Det blir spennende og lærerikt å kunne møte bedrifter fysisk etter flere år med digitale møter.

 

Hva håper du å kunne bidra med i sommer?

– Jeg håper å bli et positivt tilskudd hos Klimapartnere i sommer, hvor jeg kan motivere til grønn verdiskaping i møte med partnere fra næringslivet. Jeg gleder meg til å ta i bruk relevant erfaring fra utdanningsbakgrunnen min som har fokus på FNs bærekraftsmål i møte med klimaendringene verden står overfor.

 

Hvilket bærekraftsmål brenner du for?

– Bærekraftsmål 9, Industri, Innovasjon og infrastruktur. Dette er fordi innovasjon og teknologiutvikling er avgjørende i arbeidet til det grønne skiftet, hvor næringslivet er en sentral spiller i dette arbeidet. Jeg synest det er interessant å se på muligheter i næringslivet som kan gjøre virksomheter mer bærekraftige, fordi det alltid er rom for forbedring - alt i fra bruk av miljøvennlige ressurser til innovative teknologier og prosesser.

 


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)