Tilskuddsordninger for Grønn Omstilling

Å navigere alle de mange støtteordningene som finnes er vanskelig. Blant jungelen av støtteordninger regionalt, nasjonalt, og internasjonalt med ulike søknadsfrister og utlysninger, er det lett å gå glipp av muligheter for å få støtte. Vi har gjort det lettere for klimapartnere å navigere seg frem.

Klimapartnere i Agder opplever økonomiske begrensninger som største utfordring for å få gjennomført klimamål og tiltak og dette er en av de største barrierene for å få gjennomført klimatiltak. Vi vet det haster med utslippskutt skal vi nå klimamålene regionalt og nasjonalt, og derfor har vi nå utviklet denne veilederen slik at det skal bli lettere for partnerne våre å navigere og å søke tilskuddsordninger.

 

Vi har gjort det lettere for klimapartnere i Agder å få oversikt over støtteordningene det er mulig å søke på regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hva de ulike støtteordningene er og når fristen(e) deres er i løpet av året. Det finnes støtteordninger for både små og store bedrifter.

 

Under regionale støtteordninger har vi: Forskningsmobilisering Agder, Tilskudd til næringsutvikling i Agder,  Agder Symbiose, Klima- og omstillingsfondet i Agder, Regionalt Næringsfond Arendal-Froland-Grimstad, Regionalt næringsfond Østeregionen, Folkets klimadugnad – Kristiansand Kommune.

Innen nasjonale tilskuddsordninger finner vi: Klimasats, ENOVA, PILOT-E, Innovasjon Norge og Handelens miljøfond.

De internasjonale tilskuddsordningene er: Interreg Europa, Interreg Nordsjø, Interreg Østersjø, Interreg ØKS og Horizon Europe.

 

Du kan laste ned veilederen på denne siden.

 

Lykke til med søknaden din!


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)