Arendals Fossekompani

Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt.

Arendals Fossekompani ble etablert i 1896 og har vært notert på Oslo Børs siden 1913. Selskapet er i dag majoritetseier i selskaper med mer enn 2100 ansatte i 26 land. AFK har stolte tradisjoner innen kraftproduksjon, og eier og drifter to vannkraftverk.
Selskapet har hovedkontor i Arendal.

I mer enn 100 år har vår vannkraft blitt brukt til å bygge norsk industri og norske lokalsamfunn. Samtidig har kompetansen, kapitalen og ingeniørkunsten fra kraftproduksjonen lagt grunnlaget for at vi i dag eier selskaper med teknologi og løsninger som bidrar til et grønt skifte i hele verden.

Vi leverer fortsatt ren energi, men vi bidrar også positivt til miljøet utover vannkraftproduksjon. Våre selskaper hjelper kunder utnytte sine ressurser på en mer bærekraftig måte og leverer teknologi, systemer og løsninger som gjør energi fra fornybare kilder stadig mer tilgjengelig og anvendelig.

 

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2022
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Bransje: Bank og Finans, Fornybarbransjen
Antall ansatte:18
Markeder: Internasjonalt
Nettside: Gå til partnerens nettside
Våre klimamål: Digitalisering Innføre sirkulære verdikjeder Klimakommunikasjon eksternt Klimakommunikasjon internt Klimaregnskap Utvikle grønne produkter/tjenester
Kontakt Partner

Våre viktigste bærekraftsmål

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)