Åseral kommune

Åseral er en fremoverlent kommune med fokus på langsiktige og bærekraftige løsninger som skal sikre reduksjon av klimautslipp.

Åseral kommune ligger nord i vestre del av fylket Agder, og har drøye 900 fastboende.

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2020
Organisasjonstype: Offentlig organisasjon
Region: Agder
Bransje: Kommune
Antall ansatte:50
Markeder: Lokalt, Regionalt
Nettside: Gå til partnerens nettside
Våre klimamål: Elektrifisering Klimaregnskap Redusere energiforbruk i bygg
Planlagte klimatiltak
  • Kommunen har nylig fått Klimasatsmidler til to prosjekter: Elektriske Bortelid
  • Klimapositivt hytteliv på Berge
Tilbyr organisasjonen tjenester / produkter for lavutslippssamfunnet ? Nei
Beste Praksis
Har organisasjonen etablert "Beste Praksis" prosjekter, løsninger eller tjenester ? Ja
Kjøretøy
Antall fossile kjøretøy 0
Antall fossile varebiler 0
Antall fossile lastebiler 0
Andre fossile kjøretøy 0
Antall nullutslipp kjøretøy 0
Antall nullutslipp varebiler 0
Antall nullutslipp lastebiler 0
Andre nullutslipp kjøretøy 0
Kommunikasjon
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid internt ? Ja
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid eksternt ? Nei
Miljøsertifisering
Er virksomheten miljøsertifisert ? Nei
Klimakvoter
Kjøper virksomheten klimakvoter ? Nei
Kontakt Partner

Våre viktigste bærekraftsmål

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)