ASKO Agder AS

ASKO er Norges største grossist med 700 lastebiler på veiene, og er med det en svært viktig pådriver for innfasing av innovative løsninger og teknolog

Vi har 200 medarbeidere – fra 25 land – fordelt i avdelinger som marked, innkjøp, kundeservice, varemottak, plukk, miljøstasjon, sammenstilling og transport.
ASKO har mål om å bli klimanøytral. I mai 2016 ble det installert 4 500 m2 solcellepanel på taket til ASKO AGDER, og i mai 2018 kom ytterligere 2 500 m2 på plass. Vi har også 10 fjernvarmebrønner ved vår miljøstasjon.

Vi har en budsjettert omsetning i 2020 på 4,5 milliarder kroner. Markedsområdet er Vest-Agder og Aust-Agder. Vi leverer mat til dagligvarebutikker, storhusholdnings- og servicehandelskunder. Kundene våre er blant annet KIWI, Meny, SPAR, Joker, Esso, Shell, Best, Deli de Luca, MIX, Kristiansand Dyrepark, hoteller, restauranter, kafeer og kantiner. Innen offentlig sektor har vi leveranser til sykehusene, alle kommunene i Agder samt begge fylkene.

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2012
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Region: Agder
Bransje: Transport
Antall ansatte:200
Markeder: Lokalt, Nasjonalt, Regionalt
Nettside: Gå til partnerens nettside
Våre klimamål: Fossilfri transport Klimaregnskap Redusere energiforbruk i bygg
Utførte klimatiltak
  • ASKO har i tillegg etablert 100 000 m2 med solcellepaneler på selskapets lagerbygg, med betydelig potensiale for utvidelse, og er i dag selvforsynt med energi fra egne landbaserte vindturbiner.
  • Nye turbiner skal være med å dekke det økte behovet for elektrisitet ved innfasing av elektriske distribusjonsbiler. I tillegg lagres overskuddsenergi fra kjøl- og fryselager i fjell og tas opp ved behov. Bergvarmeteknologi og varmepumper er tatt i bruk hos både ASKO Agder og ASKO Oppland.
Planlagte klimatiltak
  • ASKO har en ambisjon om å bli klimanøytral innen 2025. Det skal oppnås med klare delmål: 20% energireduksjon, overgang til 100% fornybar energi og 60% fornybart drivstoff, samtidig som 95% av avfallet skal kildesorteres.
  • For å nå målene har selskapet opprettet et eget selskap ASKO Fornybar, som gjennomfører en rekke satsinger på fornybar energi. Dette inkluderer blant annet at NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Prosjektet har et potensiale på 1400 megawatt. Der NorgesGruppens andel utgjør anslagsvis 400 megawatt.
Tilbyr organisasjonen tjenester / produkter for lavutslippssamfunnet ? Nei
Beste Praksis
Har organisasjonen etablert "Beste Praksis" prosjekter, løsninger eller tjenester ? Nei
Kjøretøy
Antall fossile kjøretøy 0
Antall fossile varebiler 0
Antall fossile lastebiler 0
Andre fossile kjøretøy 0
Antall nullutslipp kjøretøy 0
Antall nullutslipp varebiler 0
Antall nullutslipp lastebiler 0
Andre nullutslipp kjøretøy 0
Kommunikasjon
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid internt ? Ja
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid eksternt ? Ja
Miljøsertifisering
Er virksomheten miljøsertifisert ? Nei
Klimakvoter
Kjøper virksomheten klimakvoter ? Nei
Kontakt Partner

Våre viktigste bærekraftsmål

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)