ATL Grafisk

Et firma er en helhetlig opplevelse som må være sammenhengende fra a til å: Trykk, print, web og innhold.

Dype røtter i norsk trykkerihistorie kombinert med moderne og miljøvennlig prosuksjonsutstyr gjør ATL Grafisk til en profesjonell leverandør av markedsføring og profilering i hele Agder. Grafisk designer.

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2015
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Region: Agder
Bransje: Design
Antall ansatte:1
Markeder: Lokalt, Regionalt
Nettside: Gå til partnerens nettside
Våre klimamål: Klimakommunikasjon eksternt Klimaregnskap Utvikle grønne produkter/tjenester
Tilbyr organisasjonen tjenester / produkter for lavutslippssamfunnet ? Nei
Beste Praksis
Har organisasjonen etablert "Beste Praksis" prosjekter, løsninger eller tjenester ? Nei
Kjøretøy
Antall fossile kjøretøy 0
Antall fossile varebiler 0
Antall fossile lastebiler 0
Andre fossile kjøretøy 0
Antall nullutslipp kjøretøy 0
Antall nullutslipp varebiler 0
Antall nullutslipp lastebiler 0
Andre nullutslipp kjøretøy 0
Kommunikasjon
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid internt ? Nei
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid eksternt ? Nei
Miljøsertifisering
Er virksomheten miljøsertifisert ? Nei
Klimakvoter
Kjøper virksomheten klimakvoter ? Nei
Kontakt Partner

Våre viktigste bærekraftsmål

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)