BGM Arkitekter AS

Arkitektur, Arealplan, Formidling.

Arkitektkontor med motto " I forkant"
Fokus på bærekraftig arkitektur med vekt på energidesign og miljø. Vi har også lang erfaring i arealplanlegging.
Kontoret holder til i Nygata 3 i Grimstad

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2014
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Region: Agder
Bransje: Rådgivende ingeniør- og arkitekttjenester
Antall ansatte:8
Markeder: Lokalt, Nasjonalt, Regionalt
Nettside: Gå til partnerens nettside
Våre klimamål: Klimaregnskap Redusere energiforbruk i bygg Utvikle grønne produkter/tjenester
Tilbyr organisasjonen tjenester / produkter for lavutslippssamfunnet ? Nei
Beste Praksis
Har organisasjonen etablert "Beste Praksis" prosjekter, løsninger eller tjenester ? Nei
Kjøretøy
Antall fossile kjøretøy 0
Antall fossile varebiler 0
Antall fossile lastebiler 0
Andre fossile kjøretøy 0
Antall nullutslipp kjøretøy 0
Antall nullutslipp varebiler 0
Antall nullutslipp lastebiler 0
Andre nullutslipp kjøretøy 0
Kommunikasjon
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid internt ? Nei
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid eksternt ? Nei
Miljøsertifisering
Er virksomheten miljøsertifisert ? Nei
Klimakvoter
Kjøper virksomheten klimakvoter ? Nei
Kontakt Partner

Våre viktigste bærekraftsmål

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)