BULK Infrastructure AS

Bulk er leverandør av digital infrastruktur i Norden.

Vi er en industriell investor, utvikler og operatør av industrieiendom, datasentre og høykapasitets transportfiber. Vi tror på mulighetene som ligger i å bygge et bærekraftig digitalt samfunn

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2018
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Region: Agder
Bransje: Digitalisering
Antall ansatte:50
Markeder: Nasjonalt, Nordisk, Regionalt
Nettside: Gå til partnerens nettside
Våre klimamål: Digitalisering Innføre sirkulære verdikjeder Utvikle grønne produkter/tjenester
Tilbyr organisasjonen tjenester / produkter for lavutslippssamfunnet ? Nei
Beste Praksis
Har organisasjonen etablert "Beste Praksis" prosjekter, løsninger eller tjenester ? Nei
Kjøretøy
Antall fossile kjøretøy 0
Antall fossile varebiler 0
Antall fossile lastebiler 0
Andre fossile kjøretøy 0
Antall nullutslipp kjøretøy 0
Antall nullutslipp varebiler 0
Antall nullutslipp lastebiler 0
Andre nullutslipp kjøretøy 0
Kommunikasjon
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid internt ? Ja
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid eksternt ? Nei
Miljøsertifisering
Er virksomheten miljøsertifisert ? Nei
Klimakvoter
Kjøper virksomheten klimakvoter ? Nei
Kontakt Partner

Våre viktigste bærekraftsmål

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)