Entelios

Vi er en del av Agder Energi, et ledende norsk vannkraftselskap med voksende internasjonal virksomhet og mer enn hundre års erfaring.

Vi vil være ditt viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid.
Det er vårt felles ansvar å handle slik at vi bidrar til en bærekraftig utvikling for kommende generasjoner på denne planeten. Det er grunnen til at vi har denne setningen som et løfte til kundene våre. Vi ønsker å være deres viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid.

Energi på tvers av markeder
Du kan besøke våre kontorer i Tyskland (Berlin og Munchen), Sveits (Zurich), Sverige (Stockholm og Gøteborg) og Norge (Oslo, Arendal og Kristiansand). Men kundene våre finner du over hele verden.

Våre 150 engasjerte medarbeidere jobber for å gjøre verden til et bedre sted hver dag.

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2010
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Region: Agder
Bransje: Fornybarbransjen
Antall ansatte:20
Markeder: Internasjonalt, Nasjonalt, Regionalt
Nettside: Gå til partnerens nettside
Våre klimamål: Elektrifisering Klimaregnskap Miljøsertifisering Utvikle grønne produkter/tjenester
Tilbyr organisasjonen tjenester / produkter for lavutslippssamfunnet ? Nei
Beste Praksis
Har organisasjonen etablert "Beste Praksis" prosjekter, løsninger eller tjenester ? Nei
Kjøretøy
Antall fossile kjøretøy 0
Antall fossile varebiler 0
Antall fossile lastebiler 0
Andre fossile kjøretøy 0
Antall nullutslipp kjøretøy 0
Antall nullutslipp varebiler 0
Antall nullutslipp lastebiler 0
Andre nullutslipp kjøretøy 0
Kommunikasjon
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid internt ? Ja
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid eksternt ? Ja
Miljøsertifisering
Er virksomheten miljøsertifisert ? Ja
ISO 14001
Klimakvoter
Kjøper virksomheten klimakvoter ? Nei
Kontakt Partner

Våre viktigste bærekraftsmål

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)