Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, Siva-inkubator, Forny-aktør og Presåkornforvalter som representerer Sørlandet.

Vi har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske- og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vår forretningsidé er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2020
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Region: Agder
Bransje: Innovasjon, Entreprenørskap
Antall ansatte:8
Markeder: Internasjonalt, Lokalt, Nasjonalt, Regionalt
Nettside: Gå til partnerens nettside
Våre klimamål: Klimakommunikasjon eksternt Klimakommunikasjon internt Klimaregnskap Utvikle grønne produkter/tjenester
Tilbyr organisasjonen tjenester / produkter for lavutslippssamfunnet ? Ja
Bærekraftsprogrammet som starter opp i 2021. Et program for SMB bedrifter som ønsker å utforske og satse strategisk på bærekraftige forretningsmuligheter.
Beste Praksis
Har organisasjonen etablert "Beste Praksis" prosjekter, løsninger eller tjenester ? Nei
Kjøretøy
Antall fossile kjøretøy 0
Antall fossile varebiler 0
Antall fossile lastebiler 0
Andre fossile kjøretøy 0
Antall nullutslipp kjøretøy 0
Antall nullutslipp varebiler 0
Antall nullutslipp lastebiler 0
Andre nullutslipp kjøretøy 0
Kommunikasjon
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid internt ? Ja
På egne netttsider og facebook
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid eksternt ? Ja
Miljøsertifisering
Er virksomheten miljøsertifisert ? Nei
Klimakvoter
Kjøper virksomheten klimakvoter ? Nei
Kontakt Partner

Våre viktigste bærekraftsmål

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)