Ivre AS

Selskapets formål er gjennom handel, utleie og annen økonomisk virksomhet å bidra til verdiskapning for idretten i Aust Agder.

Ivre driver flere tjenester:
eiendomsvirksomhet
rekruttering og bemanning
anleggsvirksomhet
bingo
spillemiddelsøknader for lag og foreninger

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2021
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Region: Agder
Bransje: Konsulenttjenster
Antall ansatte:30
Markeder: Lokalt, Regionalt
Nettside: Gå til partnerens nettside
Våre klimamål: Klimaregnskap Krav til grønne innkjøp Redusere energiforbruk i bygg Utvikle grønne produkter/tjenester
Planlagte klimatiltak
  • Føre klimaregnskap
Tilbyr organisasjonen tjenester / produkter for lavutslippssamfunnet ? Nei
Beste Praksis
Har organisasjonen etablert "Beste Praksis" prosjekter, løsninger eller tjenester ? Nei
Kjøretøy
Antall fossile kjøretøy 0
Antall fossile varebiler 1
Antall fossile lastebiler 2
Andre fossile kjøretøy 1
Antall nullutslipp kjøretøy 0
Antall nullutslipp varebiler 0
Antall nullutslipp lastebiler 0
Andre nullutslipp kjøretøy 0
Kommunikasjon
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid internt ? Nei
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid eksternt ? Nei
Miljøsertifisering
Er virksomheten miljøsertifisert ? Nei
Klimakvoter
Kjøper virksomheten klimakvoter ? Nei
Kontakt Partner

Våre viktigste bærekraftsmål

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)