NORCE

Norwegian Research Centre, Agder

Lidenskap for kunnskap - sammen for bærekraft
NORCE arbeider for å finne løsninger som kommer fellesskapet til gode og som øker den bærekraftige verdiskapningen, både nasjonalt og globalt.
NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2016
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Bransje: Kunnskapsbedrift
Antall ansatte:40
Markeder: Internasjonalt, Nasjonalt, Nordisk
Nettside: Gå til partnerens nettside
Våre klimamål: Klimakommunikasjon eksternt Klimaregnskap Utvikle grønne produkter/tjenester
Kontakt Partner

Våre viktigste bærekraftsmål

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)