Sun- Net

Solenergi til norske forhold. Sunbox- konstruksjon bestående av fire solcellepaneler. Solstein - solcelle takstein med parallelt koblet kabelsystem.

Sun-Net AS ble etablert i 2014. Visjonen har vært å produsere og distribuere attraktive solcelle produkter i det Skandinaviske markedet, samtidig som vi skal kunne tilby gode konsepter innen smart teknologi.

Sun Net har fra 2014 frem til 2018 testet ut ulike fabrikater/patenter innen solcelle installasjoner. I 2018 ble det besluttet å satse på to teknologier, med produksjon i Norge. Solstein for skråtak og Sun Box for flate tak.

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2015
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Region: Agder
Bransje: Fornybarbransjen
Antall ansatte:5
Markeder: Internasjonalt, Lokalt
Nettside: Gå til partnerens nettside
Våre klimamål: Elektrifisering Utvikle grønne produkter/tjenester
Tilbyr organisasjonen tjenester / produkter for lavutslippssamfunnet ? Nei
Beste Praksis
Har organisasjonen etablert "Beste Praksis" prosjekter, løsninger eller tjenester ? Nei
Kjøretøy
Antall fossile kjøretøy 0
Antall fossile varebiler 0
Antall fossile lastebiler 0
Andre fossile kjøretøy 0
Antall nullutslipp kjøretøy 0
Antall nullutslipp varebiler 0
Antall nullutslipp lastebiler 0
Andre nullutslipp kjøretøy 0
Kommunikasjon
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid internt ? Nei
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid eksternt ? Nei
Miljøsertifisering
Er virksomheten miljøsertifisert ? Nei
Klimakvoter
Kjøper virksomheten klimakvoter ? Nei
Kontakt Partner

Våre viktigste bærekraftsmål

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)