Troms og Finnmark fylkeskommune

Fylkeskommunen er et regionalt forvaltningsorgan, og styres av et folkevalgt fylkesting.

Fylkeskommunen arbeider for at hele fylket skal være et attraktivt og godt sted å bo, arbeide og leve i, og at det også vil være et trivelig og spennende reisemål. Økt verdiskaping og bærekraftig utvikling er nøkkelord i denne sammenheng.

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2017
Organisasjonstype: Offentlig organisasjon
Region: Troms og Finnmark
Bransje: Offentlig virksomhet
Antall ansatte:3000
Markeder: Internasjonalt, Lokalt, Nasjonalt, Nordisk, Regionalt
Nettside: Gå til partnerens nettside
Våre klimamål: Krav til grønne innkjøp Miljøsertifisering Redusere matsvinn Redusere reiseaktivitet
Tilbyr organisasjonen tjenester / produkter for lavutslippssamfunnet ? Nei
Beste Praksis
Har organisasjonen etablert "Beste Praksis" prosjekter, løsninger eller tjenester ? Nei
Kjøretøy
Antall fossile kjøretøy 0
Antall fossile varebiler 0
Antall fossile lastebiler 0
Andre fossile kjøretøy 0
Antall nullutslipp kjøretøy 0
Antall nullutslipp varebiler 0
Antall nullutslipp lastebiler 0
Andre nullutslipp kjøretøy 0
Kommunikasjon
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid internt ? Nei
Jobber virksomheten med kommunikasjon av klimaarbeid eksternt ? Nei
Miljøsertifisering
Er virksomheten miljøsertifisert ? Ja
Miljøfyrtårn
Klimakvoter
Kjøper virksomheten klimakvoter ? Nei
Kontakt Partner

Våre viktigste bærekraftsmål

facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)